Uroczystość NMP Królowej Polski jest wielkim apelem o naszą wierność Ojczyźnie i maryjnym postawom służby i pomocy – powiedział abp Wiktor Skworc w homilii podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny i Polaków mieszkających poza jej granicami. Na zaproszenie abp. Mieczysława Mokrzyckiego przewodniczył on uroczystej liturgii w Katedrze Lwowskiej.

W homilii abp Skworc podkreślił, że „przyzywamy dziś Maryję imieniem Królowej Polski”, a w kontekście wojny także Królowej Pokoju.

Zwrócił uwagę na konieczność budowania pokoju na fundamencie ładu moralnego. „Poprzez dramat wojny bardziej doceniamy błogosławieństwo pokoju, który – jeśli ma być trwały – musi być owocem sprawiedliwości społecznej i wolności narodów zbudowanych na fundamencie porządku moralnego” – mówił abp Skworc.

Mocno akcentował znaczenie sumienia. „Kościół uczy, że istotne bitwy toczą i rozgrywają się również w sumieniach ludzi, a także o ich sumienia” – zauważył. Przekonywał, że niemożliwa jest przyszłość ludzkości bez porządku moralnego. W tym kontekście wszystkim Polakom, zwłaszcza mieszkającym na Ukrainie, dziękował za wierność przesłaniom i wartościom ewangelicznym.

Przestrzegał przed egoizmem i znużeniem. „Nie możemy już myśleć tylko o zachowaniu jedynie naszych osobistych czy narodowych interesów, ale musimy myśleć o sobie w perspektywie dobra wspólnego, w wymiarze wspólnotowym” – mówił.

Nawiązał do ewangelicznej sceny opisującej spotkanie pod krzyżem Jezusa z Matką. „Nam, tak jak Janowi, dał swą Matkę Jezus. I my, podobnie jak apostoł, przyjęliśmy Ją, wzięliśmy Ją do siebie i obraliśmy Ją sobie za naszą Królową. Uczyniliśmy to zarówno pojedynczo, jak i we wspólnocie rodzin, we wspólnocie narodu” – zaznaczył abp Skworc. „Z należną Królowej czcią każdy z nas odnawia w sercu śluby króla Jana Kazimierza z 1656 roku: +Obieram Ciebie dzisiaj za moją Patronkę, za Królową mojego narodu+” – powiedział.

Uczestników liturgii pytał: „co należy nam czynić, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Maryi”? Odpowiedział: „brać przykład z Maryi, Matki i Królowej”, bo Ona „z wiernością Jezusowi łączyła wierność Jego uczniom”; wziąć z Niej wzór i odpowiedzieć wiernością, w myśl słów Apelu Jasnogórskiego: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.

W homilii Metropolita Katowicki wyjaśnił sens poszczególnych słów począwszy od „jestem przy Tobie”. „Wypowiadając te słowa, zobowiązujemy się do wiernej obecności przy Maryi i przy Jej królestwie, jakim jest Polska” – mówił. Zachęcił też do postawienia pytania o wiarę, „albowiem tylko w wierze możemy być przy Maryi”. Zgłębiając znaczenie słowa „pamiętam” wypowiadanego wobec „Królowej Polski i w jakimś sensie także wobec naszej Ojczyzny” stwierdził: „pamiętamy z Maryją, jak wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny”.

„Pamiętamy o Maryi i Jej wstawiennictwie u Boga za nami. Pamiętamy też o naszym narodzie i o naszej wspólnej matce, której na imię Polska” – kontynuował. Uczestników liturgii prosił: „pamiętajcie o Ojczyźnie i Kościele”. „Niech wyrazem tej pamięci będzie nie tylko Wasza wdzięczność, ale i wierność polskim i chrześcijańskim obyczajom. Obyczaj jest sposobem postępowania w danych okolicznościach. Niech więc wasze postępowanie oparte będzie na nauce Chrystusa i Kościoła oraz na polskiej tradycji” – apelował.

Przy trzecim słowie – „czuwam” – przywołał fragment rozważania św. Jana Pawła II wygłoszonego podczas Apelu Jasnogórskiego w 1983 roku: „czuwam to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję”. „Zobowiązujemy się do tego, by być ludźmi sumienia, by nie ulegać modnym falom relatywizmu moralnego. W dziedzinie etyki i moralności nie może obowiązywać żadna polityczna poprawność (…). Poprzez wierność sumieniu budujcie ład moralny, który jest fundamentem wszelkiego dobrobytu” – mówił Metropolita Katowicki.

Na zakończenie liturgii wyraził też wdzięczność: „wszystkim pojedynczym osobom i grupom, którzy na co dzień żyją już duchem Apelu Jasnogórskiego składam serdeczne podziękowania”. „Czynię to jako Wasz rodak i jako Pasterz Kościoła na Górnym Śląsku. Bóg Wam zapłać za wszelkie dowody Waszego trwania przy Ojczyźnie i przy Kościele w Polsce”.

W liturgii uczestniczyli przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, polskich szkół i organizacji społecznych.

Ks. Rafał Skitek /Radio eM

Foto: Aleksander Kusyj/rkc.lviv.ua