We wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji, 1 października rozpocznie się szósta edycja programu stypendialnego Papieskich Dzieł Misyjnych – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów (AdoMiS).

Co kryje się pod tą nazwą?
Adopcja w duchowości katolickiej to usynowienie, przygarnięcie do rodziny, nadanie praw,
jakie należą się każdemu członkowi rodziny.
Misje to natura Kościoła wynikająca z nakazu Jezusa, jaki zostawił swoim Apostołom. Tereny misyjne to te części Kościoła, którym w sposób duchowy i materialny pomagamy za
pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych.
Seminarzyści to inaczej klerycy, kandydaci do święceń prezbiteratu. Słowo „semina” oznacza ziarna. Maleńkie ziarna Bożego powołania kiełkują w sercu młodego człowieka. Ten wzrost trzeba ukierunkować i wspierać.

Papieskie Dzieła Misyjne realizują pomoc na wielu płaszczyznach:
 Duchowej:
o Włączają się w Ogólnopolski Dzień Modlitw o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne (4 niedziela wielkanocna).
o Włączają się w Dzień modlitw w intencji kapłanów w Uroczystość Chrystusa
Najwyższego i Jedynego Kapłana.
o Zapraszają kleryków na coroczne czuwanie modlitewne na Jasnej Górze
(w pierwszy weekend grudnia).
o Zapraszają chorych i róże różańcowe do włączenia się w dzieło modlitewnego
wsparcia.
o Zachęcają księży seniorów do modlitwy za kleryków w krajach misyjnych.
o Zachęcają neoprezbiterów i nowożeńców do modlitwy za misyjnych
seminarzystów.

 Materialnej:
o Zachęcają róże różańcowe, katechetów, koła misyjne do wpierania swoimi
ofiarami AdoMiS.
o Zapraszają osoby indywidualne do przyłączenia się na stałe do programu
AdoMiS (stali członkowie dokonują wpłat na utrzymanie kleryków
okazjonalnie, jednorazowo lub cyklicznie).

o Proponują akcję „Misyjny Bukiet” i zapraszają neoprezbiterów, nowożeńców,
jubilatów do przekazywania pomocy materialnej na wsparcie seminarzystów
zamiast kwiatów.

o Oferują misyjny krzyżyk dla bierzmowanych „Idźcie i głoście”, z którego
sprzedaży złotówka jest przekazywana na AdoMiS.

 Formacyjnej:
o Publikują nabożeństwa (cyklicznie „Nabożeństwa misyjne” i „Misyjne
materiały liturgiczne na Wielki Post”).
o Przygotowują filmy o tematyce powołaniowej.
o Przygotowują artykuły prasowe, video promujące ideę AdoMiS.

Więcej>>

BRAK KOMENTARZY