Archidiecezja warszawska krytykuje kampanię LGBT

14-09-2016
2218

Komunikat krytykujący kampanię LGBT „Przekażmy sobie znak pokoju” wydał dziś rzecznik Arcybiskupa i Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński. Wyraził też zaniepokojenie udziałem niektórych środowisk katolickich w tej inicjatywie informując, że metropolita warszawski będzie kontynuował rozmowy z tymi środowiskami „w celu wyjaśnienia niepokojów i uzasadnionych wątpliwości”.

Publikujemy treść komunikatu:

Komunikat Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dotyczący udziału niektórych środowisk katolickich w akcji społecznej „Przekażmy sobie znak pokoju”

W związku z kampanią społeczną zorganizowaną przez środowiska LGBT „Przekażmy sobie znak pokoju”, w którą włączyły się niektóre środowiska katolickie, Kuria Metropolitalna Warszawska informuje:

1. Plakaty, na których widnieją podawane sobie dłonie, jedna z różańcem, druga z tęczową opaską, mają wyrażać apel o szacunek i życzliwość wobec osób homoseksualnych przez katolików, co jest zgodne z nauką Kościoła wyrażoną w Katechizmie Kościoła Katolickiego (punkt 2358). Natomiast przekaz kampanii idzie znacząco dalej. Niektóre osoby występujące w spotach wideo krytykują nauczanie Kościoła w kwestii oceny homoseksualizmu, sugerując konieczność jego złagodzenia bądź zmiany.

2. Uzasadniony niepokój budzi bezpośredni udział w akcji środowisk katolickich i osób związanych z Kościołem. Objęcie patronatem jest swoistym podpisaniem się pod całością kampanii, a nie tylko pod jej częścią zgodną z aksjologią udzielającego patronatu.

3. Metropolita Warszawski rozpoczął i będzie kontynuował rozmowy ze środowiskami katolickimi z Archidiecezji Warszawskiej, które zaangażowały się we wspomnianą akcję, w celu wyjaśnienia niepokojów i uzasadnionych wątpliwości.

ks. Przemysław Śliwiński
rzecznik Arcybiskupa i Archidiecezji Warszawskiej

KAI / tk / Warszawa