Tomasz Wawrzkowicz i Andrzej Anasiak z Zakonu Rycerzy Kolumba spotkali się z Przewodniczącym Episkopatu i przekazali ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Polski. Rycerze Kolumba biorą czynny udział w życiu Kościoła, szczególnie w USA, gdzie zostali powołani do istnienia

Abp Stanisław Gądecki spotkał się także z ks. Marianem Suboczem, dyrektorem Caritas Polska, by omówić bieżące sprawy i dotychczasową działalność instytucji, a także z Przemysławem Kapitułą, z którym omówił kwestie „Srebrnej Piszczałki”. To nagroda Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, którą przyznaje się za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce i wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie.

BP KEP