„Bóg jest dla wszystkich” pod takim hasłem ulicami 644 miejscowości w Polsce i 16 na świecie w sobotę 6 stycznia przeszły Orszaki Trzech Króli. Do hasła tegorocznego orszaku nawiązywali w swoich homiliach biskupi, którzy w całej Polsce modlili się wspólnie z uczestnikami ulicznych jasełek.

„Orszak wpisuje się w tradycję przybycia zalążków narodów do Chrystusa, żeby oddać Mu pokłon. Ci, którzy byli poza wiarą Izraela i wierzyli w stworzenie jako bóstwo, znaleźli się wobec samego Stworzyciela. Oddali hołd Jezusowi Chrystusowi jako Bogu i Człowiekowi” – przypominał w Poznaniu przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zaznaczając, że to właśnie pokłon Trzech Mędrców dał początek misyjnej działalności Kościoła.

Także Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślał, że hasło tegorocznego orszaku przypomina o istocie uroczystości Objawienia Pańskiego. „Bóg jest naprawdę dla wszystkich – dla tych bliskich i dalekich, dla swoich i obcych, dla szczęśliwych i zagubionych, dla smutnych i radosnych, dla ludzi bogatych i biednych, dla rodzin i dla osób samotnych, dla bezdomnych i wciąż poszukujących swego miejsca w życiu, dla usuwanych przez innych na margines i wszystkich zapomnianych, dla nielubianych i pogardzanych” – powiedział podczas homilii poprzedzającej gnieźnieński orszak.

Z kolei metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który poprowadził stołeczny Orszak Trzech Króli, przypomniał, że skoro Bóg jest dla wszystkich, to także Kościół powinien być otwarty na przyjęcie każdego człowieka. „Narodzony w Betlejem Chrystus przyszedł dla zbawienia wszystkich ludzi – przypomniał hierarcha, zwracając uwagę, że do żłóbka betlejemskiego przeszli przedstawiciele narodów pogańskich.

Biskupi przypominali, że barwne korowody, przybliżające istotę uroczystości Objawienia Pańskiego, są także zachętą, by chrześcijanie nieustannie wyruszali w drogę, która pomoże im pogłębić wiarę. „Jeśli nie poddamy temu, jakim się nam Bóg objawia, to zaczynamy Go widzieć na swój obraz i podobieństwo! Wyobrażamy sobie Boga tak, jakbyśmy chcieli, żeby służył naszym rozmaitym interesom. To święto Objawienia jest bardzo ważne, byśmy nie trafiali tylko do pałacu heroda, ale doszli do stajni Jezusowej” – mówił w Łodzi abp Grzegorz Ryś.

Bp Marek Solarczyk, który odprawił Mszę św. i uczestniczył w orszaku na warszawskim Tarchominie, zachęcał do tego, by za przykładem mędrców ze Wschodu nieść prawdę o Bogu innym. O potrzebie ewangelizacji mówił także bp Piotr Greger, który towarzyszył orszakowi w Bielsku-Białej. „Aby ewangelizować, wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać. Ludzi zrezygnowanych, wątpiących, niewierzących, poszukujących mamy wokół siebie, wystarczy się dobrze rozglądnąć. To my musimy im głosić Jezusa, który dla nas się narodził” – zaznaczył.

W wielu miejscach w Polsce powracały refleksje o tym, że rodzinne świętowanie i wspólna modlitwa, to „antidotum” na komercjalizację Świąt Bożego Narodzenia, która każdego roku staje się coraz bardziej natarczywa i oddala od istoty tego biblijnego Wydarzenia. „Postawa mędrców ze Wschodu nazywanych królami jest całkowicie odmienna. Oni posiadają zarówno wiedzę, jak i bogactwo, a jednak szukają czegoś, a raczej Kogoś więcej. Inwestują w te poszukiwania, wszystko, czym dysponują. Ich wzajemne relacje charakteryzują się braterstwem. Co za wspaniały wzór dla nas” – podkreślał biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Tegoroczny Orszak Trzech Króli stał się też okazją do dziękczynienia za 100-lecie niepodległości Polski. Biskupi wzywali do pielęgnowania wartości chrześcijańskich w narodzie polskim i w Europie.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przypominał, że Kościół przez wieki głosi światu ciągle tej samej prawdy, że narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz. „Trzeba zatem, abyście w to uwierzyli. Tę prawdę przyjęli i według niej stosowali wasz sposób myślenia i postępowania. To z niezmierną mocą z pokolenia na pokolenie głosi Kościół. Ale są także te siły w świecie, które były, są i zapewne będą czyniły wszystko, abyśmy pozostawali w krainie mroków. Abyśmy tak jak owa Jerozolima z Herodem, pozostali głusi na obecność Boga pośród nas” – mówił hierarcha. Za papieską adhortacją „Ecclesia in Europa” przestrzegał przed utratą pamięci i tożsamości chrześcijańskiej i zachęcał do wspólnego pielęgnowania wartości stanowiących fundament chrześcijaństwa i jedności narodowej.

W Płocku Orszak Trzech Króli i obchody uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczęły obchody Jubileuszowego Roku Świętego Stanisława Kostki. Wiernych zawierzono jego opiece, a ulicznym jasełkom towarzyszył portret i relikwie młodego świętego. Do jego postaci nawiązywał też bp Piotr Libera, który przypominał, że ten znany na cały świecie polski święty, właśnie w diecezji płockiej urodził, uczył się znaku krzyża i „Ojcze nasz”, klękał do modlitwy i śpiewał po raz pierwszy „Bogarodzicę”.

Tegorocznemu 10. Orszakowi Trzech Króli towarzyszyła też kwesta pod hasłem „Mędrcy dla Wschodu”. Dochód zasili placówki edukacyjne na Ukrainie i na Litwie a także placówkę niosącą pomoc młodzieży ze Wschodu przebywającej na terenie Polski.

KAI/BPKEP

Zdjęcie ilustracyjne: W. Wylegalski/Poznań 2018

BRAK KOMENTARZY