Bożonarodzeniowe życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla grekokatolików

06-01-2018
1073

– Aby uroczystość Bożego Narodzenia usposobiła  do jeszcze głębszego zachwytu nad tajemnicą świętości Boga, który stając się człowiekiem, stał się prawdziwie Bogiem z nami – życzy grekokatolikom w Polsce w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła rzymskokatolickiego abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekazał życzenia bożonarodzeniowe na ręce abp. Eugeniusza Popowicza, Arcybiskupa Metropolity Przemysko-Warszawskiego Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

„Tego roku, w sposób szczególny moje życzenia kieruję do uchodźców i imigrantów z Ukrainy, z których zdecydowana większość to wierni Kościoła greckokatolickiego, którzy w Polsce znaleźli swój drugi dom. Modlę się za każdego, kto tegoroczne Święta przeżyje z dala od najbliższych, z dala od Ojczyzny i z dala od rodzinnego domu” – napisał abp Gądecki.

Publikujemy treść życzeń:

Warszawa, dnia 6 stycznia 2018 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie

w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce, na ręce Waszej Ekscelencji jako arcybiskupa metropolity warszawsko-przemyskiego Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim grekokatolikom w naszej Ojczyźnie.

W Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma kapłan modli się słowami „Panie miłujący człowieka, wołamy i głosimy: Ty jesteś święty i najświętszy. Ty i Twój Jednorodzony Syn i Duch Twój Święty. Ty jesteś Święty i najświętszy i wspaniała jest chwała Twoja. Ty tak umiłowałeś ten świat, że Syna Swojego Jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Życzę Waszej Ekscelencji, aby uroczystość Bożego Narodzenia usposobiła Księdza Arcybiskupa i całą wspólnotę Kościoła greckokatolickiego w Polsce, do jeszcze głębszego zachwytu nad tajemnicą świętości Boga, który stając się człowiekiem, stał się prawdziwie Bogiem z nami.

Tego roku, w sposób szczególny moje życzenia kieruję do uchodźców i imigrantów z Ukrainy, z których zdecydowana większość to wierni Kościoła greckokatolickiego, którzy w Polsce znaleźli swój drugi dom. Modlę się za każdego, kto tegoroczne Święta przeżyje z dala od najbliższych, z dala od Ojczyzny i z dala od rodzinnego domu. Życzę, aby rodzący się Chrystus przyniósł upragniony dar pokoju, tak w sercach ludzi, jak w całej Ukrainie. Życzę, aby Dawca życia wypełnił życiem i nadzieją serca tych, którzy stracili wiarę w dobro, pomyślność i pokój.

Świętemu Świętych, narodzonemu z Maryi Dziewicy – Chrystusowi, naszemu Panu – powierzam życie i posługę Księdza Arcybiskupa i cały Kościół greckokatolicki w Polsce.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

BP KEP