Dziękujemy Panu Bogu za Ciebie, za to, co Bóg przez Ciebie uczynił dla Kościoła, dla Krakowa, dla Polski, dla Ukrainy, dla polskiej nauki  – mówił bp Ignacy Dec w czasie Mszy św. w intencji śp. kard. Mariana Jaworskiego, pierwszego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej, w krakowskiej kolegiacie św. Anny z udziałem środowiska akademickiego.

W kolegiacie św. Anny w Krakowie środowisko akademickie pożegnało pierwszego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej, śp. kard. Mariana Jaworskiego. Na początku Mszy św. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski odczytał telegram kondolencyjny papieża Franciszka. – W sercach tych, którzy go znali, zapisał się jako człowiek niezwykle prawy, szczery, odważny, a przede wszystkim miłujący Kościół. Pozostawił po sobie godne świadectwo gorliwości kapłańskiej, erudycji, wierności Ewangelii i odpowiedzialności za wspólnotę wierzących – napisał Ojciec Święty.

Homilię wygłosił biskup senior diecezji świdnickiej Ignacy Dec. – Na kapłańskim, biskupim i kardynalskim odcinku drogi, który obejmuje 70 lat, odnajdujemy dwie katedry, z których dzielił się On z innymi mądrością przyrodzoną – naukową, głównie filozoficzną i mądrością nadprzyrodzoną, zawartą w prawdach wiary – zaznaczył na początku homilii. – Można powiedzieć, że Ksiądz Kardynał był człowiekiem Kościoła i nauki, był kapłanem, biskupem i kardynałem, i jednocześnie nauczycielem akademickim, profesorem. Dla nas nadszedł czas pożegnania go do wieczności, a równocześnie czas zastanowienia się jakie wartości przekazał nam Bóg przez jego ziemskie życie: wartości dla Kościoła i Narodu, dla osób duchownych i świeckich – mówił biskup, nakreślając trzy obszary działalności Zmarłego: naukowo-badawczą, dydaktyczno-organizacyjną i aktywność na rzecz nauki katolickiej w Polsce. Mówił, że kard. Jaworski stał się na gruncie polskim pionierem nowego sposobu uprawiania filozofii religii.

Odwołując się do jego działalności dydaktycznej, bp Dec zwrócił uwagę, że kardynał Jaworski wykładał ze wszystkich krakowskich wyższych seminariach duchownych, prowadził zajęcia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w swojej macierzystej uczelni – w Papieskim Wydziale Teologicznym, a potem w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. – Gdy 8 grudnia 1981 roku Jan Paweł II erygował Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, ks. prof. Jaworski został jej pierwszym rektorem – przypomniał bp Dec.

Podkreślił ogromny wkład Zmarłego w zagwarantowanie tożsamości kościelnych wyższych uczelni przez uznanie ich podmiotowości prawnej i uregulowanie ich statusu prawno-publicznego. – Jako dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego, a potem jako pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i zarazem jako sekretarz Komisji Episkopatu do Spraw Nauki przy Konferencji Episkopatu Polski oraz sekretarz Rady Naukowej Episkopatu Polski, kard. Marian Jaworski włączył się usilnie w starania o uznanie przez władze państwowe Krakowskiej Uczelni Teologicznej, a także innych Papieskich Wydziałów Teologicznych we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu i o równy ich status akademicki z innymi uczelniami wyższymi naszego kraju. Pod auspicjami i szerokim poparciem kard. Karola Wojtyły, przewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw Nauki przy Konferencji Episkopatu Polski a potem przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu, prowadził ks. prof. Marian Jaworski rozmowy i negocjacje w różnych gremiach ministerialnych o akademicką teologię i prawny status wydziałów teologicznych – wyjaśnił.

– Osiągnięcia ks. kard. Mariana Jaworskiego na polu polskiej filozofii, zwłaszcza w dziedzinie filozofii religii, filozofii Boga i filozofii człowieka a także zasługi w dziele umacniania i promocji katolickiej nauki w Polsce stanowią podstawę, aby go obdarzyć średniowiecznym określeniem: „philosophorum decus et theologorum princeps” – „ozdobą filozofów i księciem teologii” – powiedział bp Dec na zakończenie.

W uroczystościach pogrzebowych śp. kard. Mariana Jaworskiego w krakowskiej kolegiacie św. Anny wzięli udział przedstawiciele episkopatów Polski i Ukrainy, kapłani, osoby konsekrowane, władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (dawnej Papieskiej Akademii Teologicznej), społeczność akademicka Krakowa, przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego i miasta Krakowa, którego śp. kard. Marian Jaworski był honorowym obywatelem.

Kard. Marian Jaworski – przyjaciel św. Jana Pawła II, były metropolita lwowski, pierwszy rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – zmarł w sobotę 5 września. Miał 94 lata. W piątek 11 września ciało śp. kard. Mariana Jaworskiego spocznie w krypcie kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

www.diecezja.pl/ BP KEP

>>Pełny tekst homilii 

BRAK KOMENTARZY