Bp Markowski zaprasza do wspólnego przeżywania XXV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

0
1002

Ustanowiony 25 lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce uświadamia nam, gdzie są korzenie chrześcijaństwa – powiedział bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski, zapraszając do wspólnego przeżywania tego dnia.

Ogólnopolskie obchody XXV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będą miały miejsce 17 stycznia w Poznaniu pod hasłem „Moje myśli nie są myślami waszymi” (Iz 55,8). „Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do wspólnego przeżywania – fizycznego bądź duchowego –  wspólnych obchodów” – zachęcił przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP.

Bp Markowski podkreślił, że tegoroczny Dzień Judaizmu jest wyjątkowy m.in. ze względu na jego srebrny jubileusz. „Jest to okazja przede wszystkim do uświadomienia sobie tego, dlaczego ten dzień obchodzimy ” – powiedział. „Tu nie chodzi tylko o uroczystości, kiedy spotkamy się, pomodlimy się, pobędziemy, porozmawiamy i się rozejdziemy. Tak naprawdę te obchody ustanowione przez Konferencję Episkopatu Polski 25 lat temu, co roku uświadamiają nam, gdzie są korzenie chrześcijaństwa” – powiedział. „Jeżeli zgadzamy się z tym, że to dzięki Narodowi Wybranemu otrzymaliśmy objawienie Starego Testamentu, to widzimy, gdzie leży źródło, z którego wypływa chrześcijaństwo” – dodał.

Zwrócił też uwagę na wiarę Narodu Wybranego dotkniętego na przestrzeni historii wieloma doświadczeniami, z których najtragiczniejszym była II wojna światowa. „Zachowanie wiary i ufności w kontekście tego rodzaju doświadczeń świadczy o wielkości Narodu Wybranego. I to jest niezwykle ważne i wymowne również dla nas chrześcijan i z tego źródła nieustanie powinniśmy czerpać świeżość naszej wiary i pogłębiać tę wiarę” – powiedział.

 

Jako drugą okoliczność związaną z tegorocznymi obchodami Dnia Judaizmu bp Markowski wskazał Synod zwołany przez papieża Franciszka, aby podjąć głęboki dialog ze światem, również z ludźmi różnych religii. „Są ludzie i środowiska, które wyrażają wiele obaw, co do dialogu międzyreligijnego, te obawy nie mają swojego uzasadnienia z jednego powodu – dialog międzyreligijny prowadzony w prawdzie i w szczerości, z szacunkiem i pokorą, zawsze pomaga nam wskazać, co nas łączy i co nas dzieli, ale jednocześnie uświadomić sobie swoją własną tożsamość i siłę Ewangelii” – podkreślił. „Jeżeli mamy spełniać i realizować wezwanie Chrystusa „Idźcie i głoście” to jak mamy je czynić, jeżeli nie poprzez dialog ze światem, jeżeli nie poprzez dialog z religiami niechrześcijańskimi” – dodał, wskazując, że dialog jest potrzebnym i istotnym „elementem głoszenia Ewangelii i misji, jaką Kościół dzisiaj pełni w świecie”.

Zdaniem Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski tegoroczne hasło Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, odnosi się przede wszystkim do trudnego doświadczenia pandemii i tego wszystkiego co pandemia niesie, mianowicie: lęku, niepewności i pytań o sens.  Jak zaznaczył, dzień ten, realizowany pod hasłem „Myśli moje nie są myślami waszymi” będzie stanowił próbę odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania dotyczące życia ludzkiego: jaki to wszystko ma sens? ku czemu zmierza? ku czemu my zmierzamy? Podkreślił, że inaczej na świat patrzy Bóg, a inaczej patrzy człowiek. „Bóg oczekuje od nas, że z zaufaniem i ufnością, powierzając mu swoje życie, będziemy starali się patrzeć na świat, na życie i na drugiego człowieka tak, jak patrzy Bóg – a On patrzy na serce ludzkie” – dodał.

Tegoroczne obchody Dnia Judaizmu mają swoje miejsce w Poznaniu. Jak powiedział bp Markowski, nie jest to wybór przypadkowy, bowiem archidiecezja poznańska ma ogromne zasługi w organizowaniu obchodów Dnia Judaizmu, natomiast obecny metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki był wiele lat przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Obecny przewodniczący Komitetu, wspominając jego historię, przywołał też postać abp. Henryka Muszyńskiego, emerytowanego prymasa Polski oraz bp. Mieczysława Cisło, biskupa pomocniczego seniora archidiecezji lubelskiej. „To wielkie postacie, które wpisały się w historię i działalność tego Komitetu” – powiedział.

Zachęcił też do zapoznania się z programem XXV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, który jest dostępny na stronie internetowej gospodarza wydarzenia – archidiecezji poznańskiej. Centralnym wydarzeniem tego dnia, jak zaznaczył, będzie wspólne nabożeństwo Słowa Bożego z komentarzem abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego i Michaela Schudricha, głównego rabina Polski, z udziałem przedstawicieli zarówno Kościoła katolickiego, jak i Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Oprócz centralnych obchodów 17 stycznia, w dniach od 10 do 20 stycznia  odbędzie się w Poznaniu szereg wydarzeń towarzyszących, w tym: koncerty, wystawy i warsztaty dla młodzieży.

***

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat, aby pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii, wskazując na nich jako starszych braci w wierze oraz uświadamiając, że antysemityzm jest grzechem. Po raz pierwszy dzień ten był  obchodzony w 1998 roku w Warszawie. Od tego czasu centralne obchody organizuje inna polska diecezja wraz z powołanym w 1996 roku Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem KEP.

BP KEP

Zobacz też:
Słowo Przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem KEP 
Program obchodów XXV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
17 stycznia – XXV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (relacja z konferencji prasowej)

Konferencja prasowa z okazji 25. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

 

BRAK KOMENTARZY