Bp Artur G. Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, oraz ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, biorą udział w 24. Zebraniu Katolickich Organizacji Charytatywnych dla Europy Wschodniej w niemieckim Freising.

W spotkaniu biorą udział organizacje udzielające pomocy Kościolowi na wschodzie, które wymieniają informacje nt. sytuacji w państwach Europy wschodniej oraz wspólnych projektów i zadań.

Przedstawicielem z Polski jest ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP, który udziela duchowego i materialnego wsparcia Kościołowi katolickiemu w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej. „Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski ma swój ważny wkład w pomoc świadczoną Kościołowi na wschodzie. Jest to pomoc materialna i pomoc personalna – polscy księża i siostry” – powiedział ks. Kryża.

BP KEP