„Rola rzecznika jest bardzo ważna, szczególnie w świecie, w którym jesteśmy zalewani informacjami. Dlatego przekaz musi być precyzyjny i zrozumiały” – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podczas spotkania rzeczników diecezjalnych w Sekretariacie KEP, które odbyło się 15 listopada.

Podczas spotkania głos zabrał ks. prof. Piotr Kroczek, Kościelny Inspektor Ochrony Danych, który poruszył problem prawa do zapomnienia. „Jest ograniczone i nie wynika z woli Kościoła, ale z woli Unii Europejskiej i prawa polskiego. W naszych warunkach prawo do zapomnienia doznaje ograniczenia ze względu na sakramenty i kanoniczny status osoby. W tych wypadkach zamienia się ono w radykalne ograniczanie przetwarzania” – powiedział ks. Kroczek.

Ks. prof. Kroczek zauważył również, że „w prawie kanonicznym nie ma prawa do swobody wypowiedzi, ani prawa do wolności informacji. Są to prawa charakterystyczne dla porządku świeckiego”.

Z kolei o. Adam Żak, Koordynator KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, przedstawił etapy kryzysu nadużyć duchownych wobec nieletnich na przestrzeni ostatnich lat oraz działania podjęte przez Stolicę Apostolską i Kościoły lokalne w kwestii prewencji nadużyć. „Jan Paweł II dał sygnał, że trzeba skończyć z negacją faktów oraz, że wielu czuje się zranionych bierną postawą przełożonych” – stwierdził o. Żak.

O. Żak zwrócił ponadto uwagę uczestników na to, że podstawą pomocy ofiarom nadużyć jest umożliwienie wysłuchania ich. „Wysłuchać ofiary – to pierwszy krok na drodze pomocy” – powiedział o. Żak.

Tomasz Królak, zastępca redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej, zwrócił uwagę na to, jak ważną rolę odgrywa jakość informacji w mediach oraz zachęcił rzeczników do współpracy z KAI oraz między sobą.

O aktualnych problemach prawa autorskiego, korzystaniu ze zdjęć i treści z Internetu, mówiła dr Ksenia Kakareko.

W homilii Mszy św. sprawowanej w kaplicy Sekretariatu, bp Miziński zwrócił uwagę, że zadaniem rzeczników jest „rysowanie wizerunku Kościoła, bycie głosem Kościoła, obumieranie dla siebie a życie dla Pana Boga i przekazywanie informacji z miłością”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, stwierdził, że „rzecznicy, którzy bardzo licznie przybyli na spotkanie, są przykładem odpowiedzialnego działania, dyspozycyjności i zaangażowania w misję Kościoła. Są głosem biskupa w diecezji”. W spotkaniu wzięło udział 24 delegatów z połowy diecezji polskich.

BP KEP