Bp Miziński pogratulował Zastępcy Sekretarza Generalnego Episkopatu z okazji 25-lecia święceń kapłańskich

27-05-2020
1131

Dzisiejszy jubileusz jest dobrą okazją, abym w imieniu swoim, a także moich najbliższych współpracowników, wyraził Drogiemu Księdzu uznanie i wdzięczność za ubogacanie naszej społeczności zarówno w pracy, jaki i w życiu codziennym, swoimi najcenniejszymi doświadczeniami duszpasterskimi, a także darem osobowości, merytorycznością działania i kompetencjami zawodowymi – napisał bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, w liście gratulacyjnym do ks. Jarosława Mrówczyńskiego, zastępcy sekretarza generalnego Episkopatu.

Bp Miziński przypomniał, że ks. Mrówczyński przyjął święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa. „W dniu dzisiejszym radosnym „Te Deum Laudamus uwielbiamy Pana za to wezwanie skierowane do człowieka, który – co podziwiamy – potrafił zrezygnować z dalszej kariery zawodowej, planów osobistych i wejść na drogę życia kapłańskiego” – napisał.

Bp Miziński nakreślił drogę posługi Jubilata wskazując m.in. na jego służbę na stanowisku rzecznika prasowego Archidiecezji Warszawskiej i dyrektora Biura ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy pełną treść listu gratulacyjnego:

Warszawa, dnia 27 maja 2020 r.

Czcigodny Księże Jubilacie,

w dniu dzisiejszym obchodzimy 25-lecie dnia święceń prezbiteratu Księdza Prałata. 27 maja 1995 r. z rąk Prymasa Polski, Kard. Józefa Glempa, przyjął Ksiądz sakrament posługi powierzonej przez Chrystusa swoim uczniom i nieustannie spełnianej w Kościele. Z tej okazji proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń obfitości Bożego błogosławieństwa i łask potrzebnych do realizacji powołania kapłańskiego.

Ogarniając Drogiego Jubilata naszą modlitwą, w szczególny sposób dziękujemy za to, że przed laty Boże spojrzenie skutecznie spoczęło na młodym, dobrze zapowiadającym się ekonomiście pracującym w Nowym Jorku. W dniu dzisiejszym radosnym „Te Deum Laudamus” uwielbiamy Pana za to wezwanie skierowane do człowieka, który – co podziwiamy – potrafił zrezygnować z dalszej kariery zawodowej, planów osobistych i wejść na drogę życia kapłańskiego.

Prowadziła ona przez liczne etapy: posługi wikariusza w parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie, katechety w szkole baletowej oraz muzycznej, rektora w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w centrum charytatywnym „Res Sacra Miser”, a także proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie – Młocinach.

Równie dobre owoce wydało inne – bardzo ważne dla Kościoła, który jest w Polsce – zaangażowanie Drogiego Jubilata. Po święceniach szybko dostrzeżono intelektualne predyspozycje Księdza, jego erudycję oraz talenty językowe, co zadecydowało o skierowaniu do pracy w urzędach kościelnych. Był Ksiądz Prałat sekretarzem Prymasa Polski, rzecznikiem prasowym Archidiecezji Warszawskiej, dyrektorem Biura ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski a obecnie już od wielu lat skutecznie wspiera Sekretarza Generalnego KEP, jako jego Zastępca.

Dzisiejszy jubileusz jest dobrą okazją, abym w imieniu swoim, a także moich najbliższych współpracowników, wyraził Drogiemu Księdzu uznanie i wdzięczność za ubogacanie naszej społeczności zarówno w pracy, jaki i w życiu codziennym, swoimi najcenniejszymi doświadczeniami duszpasterskimi, a także darem osobowości, merytorycznością działania i kompetencjami zawodowymi.

Polecając Księdza Prałata orędownictwu Matki Bożej, Królowej Kapłanów, pozostaję w duchowej jedności i z serca błogosławię na dalsze lata w służbie Chrystusowego kapłaństwa.

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

______________________________

Czcigodny Ksiądz Jubilat
Prałat Dr Jarosław MRÓWCZYŃSKI
Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski