Przypomnienia i ciągłego wprowadzania w życie domaga się nauczanie św. Jana Pawła II o Kościele, o rodzinie i małżeństwie – powiedział bp Wiesław Śmigiel, biskup toruński, w homilii Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II w ramach wizyty ad limina apostolorum.

Odnosząc się do Ewangelii dnia, bp Śmigiel zwrócił uwagę, że „dzisiejsi apostołowie również muszą być przygotowani na to, że niekiedy ktoś będzie nastawał na nich i gwałtownie będzie pytał nie po, by dojść do prawdy, ale by pochwycić ich na słowie”.

Bp Śmigiel zauważył w homilii, że gdy Pan Jezus posyłał Apostołów, przekazał im wskazania, jak mają postępować. „Zapowiedział im również trudności i kryzysy, a jednocześnie dodał otuchy” – stwierdził.

Biskup toruński podkreślił, że „najważniejsze jest, aby w godzinie próby nie stracić wiary i nadziei oraz zawsze myśleć o Bogu”. Dodał, że przykładem takiej pięknej postawy był św. Jan Paweł II, który zawsze był wierny Bogu. „Tak było kiedy posługiwał jako prezbiter, potem biskup, kardynał i Ojciec Święty. W każdej sytuacji postępował według tych samych zasad. Zawierzył Maryi, Bogu oddał swoje życie. I tak było kiedy przemawiał do milionów i prowadził z miłością łódź piotrową, ale takie świadectwo zostawił także kiedy dźwigał krzyż cierpienia i choroby” – zaznaczył.

„Dobrze kiedy ludzie czczą poprzedników, przewodników, bohaterów wiary i męczenników, bo manifestują w ten sposób, że klęski dobra są tylko pozorne, a ostatecznie zawsze zwycięży prawda i dobro” – zauważył bp Śmigiel.

Podkreślił, że liczne pomniki św. Jana Pawła II powinny być okazją do żywej pamięci o jego życiu, nauczaniu i posłudze. „Przypomnienia i ciągłego wprowadzania w życie domaga się nauczanie św. Jana Pawła II o Kościele, o rodzinie i małżeństwie, jako związku kobiety i mężczyzny, wspartego łaską sakramentu; nauczanie o świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci; jego przesłanie społeczne, a szczególnie jego ustawiczne wołanie o pokój na całym świecie” – stwierdził bp Śmigiel.

BP KEP

Msza Święta przy grobie Jana Pawła II - Ad limina apostolorum - Rzym, 14 października 2021 r.