Bp Solarczyk: Zróbmy wszystko by być wiernymi charyzmatowi

13-02-2017
1122

Nie zatrzymujmy się nad ilością powołań, ale zróbmy wszystko by być wiernymi charyzmatowi – podkreślił bp Marek Solarczyk. Uroczystą mszą św. w Domu Prowincjalnym Prowincji Matki Bożej Królowej Polski Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo na warszawskim Marysinie rozpoczęła się wizytacja generalna. Poprowadzi ją Przełożona Generalna Matka Maria Celestyna Giertych wraz z siostrami radnymi.

Nawiązując w homilii do posynodalnej adhortacji Apostolskiej św. Jana Pawła II Vita Consecrata bp Solarczyk zachęcał siostry do wierności ślubom zakonnym. Przypomniał, że celem życia radą dziewictwa jest życie w jedności z Bogiem. – Jezus zaprasza by nasze serca były przede wszystkim wypełnione Jego Miłością oraz byśmy potrafili również inne serca wypełniać Bożą Miłością – powiedział kaznodzieja. Przestrzegł przy tym przed ocenianiem innych według swojego ludzkiego, często ułomnego osadu.

– Jako osoby konsekrowane mamy być swego rodzaju ‘strażniczkami i strażnikami Bożej Miłości w innych’. Naszym zadaniem jest pomóc im przyjąć Boże dary, tak by mogły one się w nich rozwinąć, a nie ich zwalczać – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że ślub ubóstwa oznacza przyjmowanie wszystkiego co przynosi życie jako daru Bogu. – Jan Paweł II komentując tę radę pisał, że „osoba która ją przyjmuje wyznaje Syna Bożego, który wszystko otrzymuje od Ojca i z Miłością wszystko Mu oddaje – czyniąc ofiarę z własnej wolności”. – Tymczasem jakże często potrafimy mieć własne pragnienia, które sprawiają, że nie zawsze i nie do końca przyjmujemy to co nas spotyka ufając, że Bóg nas prowadzi i nie zawsze oddajemy Mu rzeczywiście wszystko – zauważył duchowny.

Mówiąc o ewangelicznej radzie posłuszeństwa zwrócił uwagę, że prowadzi ona przede wszystkim do życia zgodnie z wolą Boga.

Bp Solarczyk zachęcał również siostry by poprzez świadectwo swojego życie inni zawsze dostrzegali Boga i oddawali Mu chwałę.

Nawiązując na zakończenie do kwestii powołań podkreślił – „Nie zatrzymujmy się nad ilością, ale zróbmy wszystko by być wiernymi charyzmatowi”.

Wizytacja Generalna w Prowincji Matki Bożej Królowej Polski Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo potrwa do 3 maja. – Odbywa się ona zgodnie z założeniami św. Franciszka a więc jej celem jest nawiedzać siostry, pocieszać i upominać – powiedziała s. Fiedelia Janas.

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo jest instytutem zakonnym na prawach papieskich. Powstało z inicjatywy bł. Angeli Truszkowskiej w 1855 roku. W Polsce jest ponad 700 sióstr zaś samej prowincji warszawskiej ponad 300. mieszkających w dwudziestu czterech domach. Prowincja ma również dwa domy w Rosji oraz dziesięć w Afryce, w Kenii.

Zgodnie z charyzmatem siostry poprzez Eucharystię i miłosierdzie starają się odnawiać świat. W Warszawie prowadzą Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet, Ośrodek Socjoterapeutyczny oraz dwa przedszkola.

Warszawa / mag (KAI)

Fot. ilustracyjne: Eliza Bartkiewicz/episkopat.pl