„Niech nauczanie Prymasa Tysiąclecia na nowo stanie się dla nas duchową siłą, żywym wzorem, zachętą i drogowskazem, szczególnie w pełnieniu dzieł miłosierdziaˮ – napisał bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski w słowie na Niedzielę Miłosierdzia. Rozpocznie ona Tydzień Miłosierdzia, którego hasłem będą w tym roku słowa kard. Stefana Wyszyńskiego  „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.  

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie” – apelował Prymas Tysiąclecia do Polaków w stworzonym przez siebie programie Społecznej Krucjaty Miłości. Wskazania te przywołał Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski z okazji tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia. Bp Szlachetka w specjalnym słowie podkreślił, że Tydzień Miłosierdzia jest czasem, który wzywa „do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy”. Jak napisał, w tym roku jest on wyjątkowy ze względu na panującą w Polsce i na świecie epidemię.

Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że „ta ogromnie trudna sytuacja epidemii wyzwala wiele dobra pośród ludzi”. Wymienił dzieła świadczone w tym czasie m.in. przez Caritas, którego świętem patronalnym jest Niedziela Miłosierdzia. Wśród działań Caritas Polska oraz Caritas diecezjalnych w aktualnej sytuacji wymienił: „wsparcie seniorów poprzez akcję „Pomoc dla Seniora” oraz podjęcie akcji „Wdzięczni Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych”. Podkreślił rolę Caritas w zakupie respiratorów, środków ochronnych, czy też maseczek oraz w codziennej pomocy ubogim, bezdomnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym, a także migrantom i uchodźcom. Zauważył też jak wiele osób z zaangażowaniem i poświęceniem włącza się w dzieła i akcje prowadzone przez Caritas Polska oraz Caritas w diecezjach.

Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że wszystkim dziełom pomocy podejmowanym przez Caritas towarzyszy wzmożona modlitwa. „Ta modlitwa, która też należy do uczynków miłosierdzia, jest niezwykle ważna w tym czasie próby” – podkreślił. Dodał, że także inne, dotychczasowe dzieła Caritas Polska nadal się rozwijają, jak np. program „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego polskie rodziny niosą pomoc rodzinom w Syrii dotkniętym skutkami wojny. „Sprawdzają się tu słowa Prymasa Wyszyńskiego: +Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu+” – podkreślił bp Szlachetka.

Na zakończenie swojego słowa z okazji Święta Miłosierdzia  przywołał zachętę  kard. Stefana Wyszyńskiego do ufania w zwycięstwo Boga przez wstawiennictwo Maryi. Zaapelował: „My Polacy, jako naród Maryi, która jest naszą Matką i Królową, zjednoczmy nasze serca w tym dziele niesienia miłosierdzia naszym bliźnim”. Przypominając słowa Jezusa Zmartwychwstałego „Pokój wam!” (J 20,19.21), zaapelował o zaufanie Jezusowi, który przychodzi mimo drzwi zamkniętych, „by ukoić niepokój i dać nam nową nadzieję”. „Niech to błogosławieństwo pokoju umacnia nas w tym trudnym czasie. Niech będzie źródłem siły dla wszystkich, którzy z narażeniem swego zdrowia i życia ratują zdrowie i życie innych. Niech będzie  znakiem wdzięczności za każdy gest miłosierdzia i niech rozpala w nas jego płomień” – napisał bp Szlachetka.

BP KEP

Zobacz też: Pełny tekst Słowa