Bp Tadeusz Pikus: Jestem wdzięczny Panu Bogu za powołanie mnie do kapłaństwa i pełnienie tej służby w Kościele

0
2060

Wyrażam wielką wdzięczność Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za powołanie mnie do kapłaństwa i pełnienie tej służby w Kościele – powiedział bp Tadeusz Pikus  podczas Mszy Świętej dziękczynnej za pasterską posługę w diecezji drohiczyńskiej. 

Ponad stu kapłanów, siostry i bracia zakonni, przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych, katecheci, przedstawiciele ruchów, wspólnot, stowarzyszeń działających na terenie diecezji, diecezjanie oraz goście wdzięczną modlitwą otaczali osobę ks. Biskupa, który kończy posługę w diecezji drohiczyńskiej.

W homilii Ekscelencja wyraził wdzięczność Bogu oraz ludziom za dar powołania kapłańskiego. „Wyrażam wielką wdzięczność Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za powołanie mnie do kapłaństwa i pełnienie tej służby w Kościele, którą na miarę moich możliwości pragnę pełnić do końca moich dni” – powiedział. Nie krył wzruszenia i z wdzięcznością wspominał przeżyty czas jako pasterz diecezji drohiczyńskiej: „W czasie tej pięcioletniej posługi odkrywałem, że moim domem było każde miejsce w diecezji. Ze wzruszeniem wspominam wszystkie spotkania w parafiach”. Zapewnił o życzliwości modlitwie. „Mimo że zamieszkam w Warszawie, to zachowam w sercu głęboką więź z moją Diecezją Drohiczyńską” – powiedział Ekscelencja. Prosił również o życzliwe przyjęcie nowo mianowanego biskupa drohiczyńskiego ks. bpa Piotra Sawczuka.

Na zakończenie Eucharystii odczytano list abp. Stanisława Gądeckiego adresowany do bp. Tadeusza Pikusa. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski podziękował on za posługę pasterską w diecezji drohiczyńskiej oraz za pełną zaangażowania pracę w ramach gremiów Konferencji Episkopatu Polski. Przypomniał liczne inicjatywy oraz dzieła, które Ekscelencja podejmował jako biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej oraz jako biskup drohiczyński, szczególnie związane z ekumenizmem oraz dialogiem międzyreligijnym. Jak zauważył „Bogate doświadczenie, przygotowanie merytoryczne oraz cechy osobowości Księdza Biskupa pomogły w spełnianiu powierzonych Jemu zadań z wielką roztropnością, mądrością i miłością Boga i Kościoła”. Zawierzył życie i posługę ks. Biskupa Pani Jasnogórskiej.

Wyrazem życzliwości były liczne delegacje, które kolejno wyrażały wdzięczność ks. bp. Tadeuszowi Pikusowi. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli dzieci, młodzież, rodzin, władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych, ruchów i stowarzyszeń katolickich, osób życia konsekrowanego oraz duchowieństwa diecezjalnego. Kanclerz Kurii ks. prał. Zbigniew Rostkowski wraz ze słowem wdzięczności przekazał Ekscelencji nowy pastorał.

Oprawę liturgiczną zapewnili alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, ceremoniarze, lektorzy oraz Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego.

Nuncjatura Apostolska w Polsce 17 czerwca 2019 r. poinformowała, że Ojciec Święty Franciszek przyjął prośbę ks. bp Tadeusza Pikusa o wcześniejsze przejście na emeryturę ze względów zdrowotnych. Obecnie pełni on urząd Administratora Apostolskiego Diecezji Drohiczyńskiej. Nowym biskupem drohiczyńskim został mianowany ks. bp. Piotr Sawczuk –  dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej. Jego ingres do katedry w Drohiczynie zaplanowany jest na 20 lipca na godzinę 11.00.

Ks. Marcin Gołębiewski/BP KEP

BRAK KOMENTARZY