Bp Zdzisław Fortuniak przechodzi na emeryturę

25-02-2014
2642

Bp Fortuniak pełnił funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej przez blisko 32 lata – od początku swojej posługi biskupiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duszpasterstwa oraz Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

Urodził się 21 lutego 1939 r. w Wieszczyczynie koło Śremu. Jest doktorem teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze poznańskiej 26 maja 1963 r. z rąk abp. Antoniego Baraniaka. W ubiegłym roku obchodził ich 50. rocznicę.

Swoją kapłańską drogę rozpoczął od pracy wikariuszowskiej w Śmiglu (1963-1965). Studia specjalistyczne z zakresu katechetyki odbył na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W międzyczasie podjął pracę duszpasterską w archidiecezji; początkowo w Owińskach, a następnie w parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu, przy jednoczesnym zaangażowaniu w charakterze diecezjalnego duszpasterza służby liturgicznej.

Od 1 sierpnia 1972 r. pełnił funkcję notariusza poznańskiej kurii metropolitalnej, był też referentem duszpasterstwa ogólnego i sekretarzem Rady Kapłańskiej, a także kapelanem w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Krysiewicza oraz w domu zakonnym sióstr miłosierdzia.

10 kwietnia 1982 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią otrzymał w katedrze poznańskiej z rąk abp. Jerzego Stroby 9 maja 1982 r. W herbie biskupim umieścił wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej z zawołaniem: „Semper tecum” („Zawsze z Tobą”).

Biskup Zdzisław Fortuniak przez długie lata był wikariuszem generalnym archidiecezji poznańskiej i moderatorem kurii metropolitalnej, a także przewodniczącym Wydziału Personalnego i Administracyjnego, przewodniczącym Wydziału Ekonomiczno-Gospodarczego, Budownictwa i Ochrony Zabytków oraz przewodniczącym Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

21 lutego br. bp Fortuniak skończył 75 lat i po przyjęciu przez Ojca Świętego rezygnacji z funkcji biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, przechodzi na emeryturę.

Dokument

Archidiec. poznańska/BP KEP