Buk: spotkanie członków Wspólnot Przymierza Miłosierdzia z całego kraju

W Buku koło Poznania odbył się Misericordia Fest, dwudniowe spotkanie członków Wspólnot Przymierza Miłosierdzia z całej Polski. Uczestniczyło w nim ponad 700 osób. Wziął w nim także udział jeden z założycieli Przymierza Miłosierdzia o. Enrique Porcu.

0
1486

Podczas dwudniowego spotkania, które odbywało się w hali sportowej w Buku, konferencje głosił charyzmatyczny włoski kapłan o. Enrique Porcu, drugi, obok o. Antonello Cadeddu, z założycieli Wspólnoty Przymierze Miłosierdzia w Brazylii.

Jak podkreślił, bycie w Przymierzu Miłosierdzia oznacza życie jak Maryja, która wciela Słowo Boże, czyni je konkretnym w swoim życiu. ‒ Mamy ewangelizować, ale po pierwsze mamy w autobusie, w pracy, w szkole, w domu zawsze żyć Słowem tak, aby ludzie patrząc na nas czuli Jezusa, który staje obecny dzisiaj w ich życiu. Jako dzieci Przymierza Miłosierdzia, jesteśmy powołani do tego, by przyjmować cierpienie, by nieść miłość tym, którzy jej nie znają, by żyć miłością w konkretny sposób, by dzielić się dobrami z tymi, którzy są ubodzy, by dzielić chleb z głodnymi, by uwalniać uciśnionych, aby wszystkim nieść radość Jezusa – tłumaczył o. Enrique

O. Enrique Porcu podzielił się z polskim członkami Przymierza Miłosierdzia także tym, że miesiąc temu ojcowie odwiedzili Mozambik. ‒ Jeśli Bóg da, rozpoczniemy misje również w Afryce. W październiku tego roku grupa młodzieży pojedzie tam poprowadzić rekolekcje Talitha Kum. Także w październiku będziemy w Mozambiku organizować miesiąc misyjny – zapowiedział.

Zachęcał też do modlitwy w intencji spotkania dla rodzin, które odbędzie się 15 października na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podczas niego ojcowie będą prowadzili rekolekcje. Misjonarz dzielił się również tym, że wspólnota oczekuje na odpowiedź ze strony arcybiskupa szczecińskiego, który chce jej podarować ziemię. ‒ Wierzymy, że w Roku Miłosierdzia Bóg da nam pierwszy własny dom w Polsce i że pozwoli, aby w przyszłym roku w Poznaniu powstała pierwsza Szkoła Ewangelizacji Przymierza Miłosierdzia w Polsce – mówił o. Enrique Porcu.

W niedzielę podczas Mszy św. sprawowanej w sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, odnowiono doroczne przyrzeczenia. Oddanie swojego życia wyrazili przed Bogiem i Kościołem m.in. misjonarze konsekrowani oraz małżeństwa i powołani do małżeństwa ze wspólnoty życia a także misjonarze przyjaciele wspólnoty.

W homilii abp Gądecki nawiązał do obchodzonej tego dnia uroczystości Trójcy Przenajświętszej. ‒ Chociaż każda z Osób Boskich działa na swój własny sposób: Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi dzieło odkupienia, a Duchowi dzieło uświęcenia, to jednak w każdej z nich działa jedna i ta sama najczystsza nieskończona i wieczna miłość Boża ‒ zaznaczył arcybiskup.

Jak przyznaje w rozmowie z KAI ks. kan. Andrzej Szczepaniak, proboszcz parafii w Buku, nie ma dla kapłana większej radości niż to, kiedy do parafii przyjeżdża kilkaset osób, żeby się razem modlić. ‒ To całe bogactwo modlitwy zostaje u nas. Spotkanie ludzi, którzy chcą być aktywni i chcą ewangelizować, pozostawia wielkie bogactwo wspólnocie Kościoła – zauważa ks. Szczepaniak.

W Misericordia Fest uczestniczyły liczne reprezentacje wszystkich wspólnot działających w Polsce: w Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Poznaniu oraz leżących w Wielkopolsce: Buku, Czarnkowie i Wolsztynie.

Jedną z nich była 80-osobowa grupa osób z poznańskiego Przymierza Miłosierdzia. ‒ To jest nie tylko święto spotkania z innymi wspólnotami, ale też okazja do zaczerpnięcia nowych sił do niełatwej codziennej posługi – mówi KAI Grzegorz Galbier, koordynator grupy Ruah w Poznaniu. Obecnie Wspólnota Przymierza Miłosierdzia w tym mieście licząca ok. 200 osób prowadzi diakonie modlitwy wstawienniczej i modlitwy o uzdrowienie, odwiedzając domy, do których zostanie zaproszona. Jej członkowie angażują się też w posługę dla osób bezdomnych, przede wszystkim w jadłodajni przy ul. Łąkowej prowadzonej przez siostry elżbietanki.

Misericordia Fest odbywa się w naszym kraju co roku, a organizuje ją za każdym razem inna wspólnota. Przyszłoroczne spotkanie odbędzie się w Poznaniu.

Wspólnota Przymierze Miłosierdzia jest katolickim stowarzyszeniem założonym w 2000 r. w Brazylii przez dwóch włoskich księży: o. Enrico Porcu i o. Antonello Cadeddu oraz misjonarkę Marię Paolę. Jego statut przyjął kard. Claudio Hummes w sierpniu 2005 r.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Sao Paulo w Brazylii, a wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia obecne są w prawie 40 miastach tego kraju. Pierwszy europejski dom misyjny oraz grupa Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia skupiająca Portugalczyków oraz emigrantów z Brazylii i Afryki powstały w Lizbonie w Portugalii. Kolejne, w 2008 r. − we Włoszech, Francji, Belgii i w Polsce.

Rodzina Przymierza Miłosierdzia przyjmuje i jednoczy siły mężczyzn i kobiet żyjących w celibacie i małżeństwie, kapłanów i ludzi świeckich. Jej członkowie wezwani przez Boga na różne sposoby ewangelizują i ufając w moc Ducha Świętego realizują wszelkie dzieła miłosierdzia. Charyzmatem wspólnoty jest przede wszystkim praca z ubogimi i ewangelizacja.

bt / Buk

BRAK KOMENTARZY