Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie gromadzili się młodzi uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży, 1 sierpnia był też miejscem spotkania neokatechumenatu.

W spotkaniu powołaniowym neokatechumenatu, które odbyło się w sektorze położonym najbliżej od Krakowa, uczestniczyło, według służb porządkowych, ponad 100 tys. ludzi. Obecny był m.in. metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz i metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Było to również spotkanie z założycielem drogi neokatechumenalnej Kiko Argüello.

W tłumie zebranych zobaczyć można było flagi z całego świata – Włoch, Chorwacji, Palestyny, Austrii, Izraela, Chile, Hiszpanii, Chin, Stanów Zjednoczonych, a także Polski. Uczestnicy spotkania wyrażali radość, że mogą spotkać się z ludźmi z innych krajów i kultur.

Spotkanie Drogi Neokatechumenalnej

www.pope2016.com/BP KEP

BRAK KOMENTARZY