Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego sfinansowała zakup 4600 szt. jogurtów za kwotę prawie 9 tys. złotych. Dodatkowo przekazała 20 tys. złotych na zakup potrzebnych rzeczy w Przemyślu.
Pomoc do potrzebujących trafiła poprzez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który dokonał zakupu i zorganizował dystrybucję wśród potrzebujących.

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego przekazała 3700 zł na zakup 4 palet z wodą mineralną z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli przejścia graniczne na odcinku odpowiedzialności służbowej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

ks. płk SG Zbigniew Kępa
Fot. palety z jogurtami przeznaczonymi dla potrzebujących, którzy przekroczyli granicę w Medyce