Namioty Nadziei stanowiące zaplecze dla organizacji pomocowych i mieszkańców terenów przygranicznych, którzy pomagają napotkanym migrantom, a także wsparcie społeczności lokalnych – to najnowsze inicjatywy Caritas w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Organizacja kontynuuje też długofalową pomoc dla cudzoziemców przebywających w ośrodkach i tych, którzy już przeszli procedury azylowe.

Namioty Nadziei stanęły w Podlipkach w gm. Krynki oraz w Białowieży. Organizacje pomocowe działające w rejonie przygranicznym, ale również mieszkańcy okolicznych miejscowości udzielający pomocy migrantom i funkcjonariusze służb mundurowych, mogą stąd pobierać m.in. m.in. śpiwory, koce, kurtki, buty, termosy, żywność i artykuły higieniczne. To rzeczy, których potrzebują osoby przebywające przez wiele dni poza domem, w trudnym terenie i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Cały czas dostępne są również pakiety Helps Pack (plecak z wodą, ogrzewaczem do rąk, batonami energetycznymi, suchym prowiantem, kocem termicznym).

Nie tylko pomoc materialna…

– Równie ważne jak pomoc migrantom jest wsparcie mieszkańców terenów przygranicznych, którzy są pełni niepokoju i obaw w związku z sytuacją na granicy. Codziennie widzą w telewizjach informacyjnych relacje z najbliższych im okolic, dzieci pytają, czy to wojna, w ludziach jest dużo lęku. Przypominam o gotowości do poszerzania naszych działań – mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Za prowadzenie projektu w terenie odpowiada Grzegorz Kowalczuk, który wspiera Caritas swoim doświadczeniem pracy przy podobnych kryzysach na Bałkanach.

– Widzimy, że komunikacja między różnymi aktorami pomocy jest bardzo ważna. Usłyszeliśmy o potrzebie otwarcia Namiotu Nadziei w Hajnówce, bardzo szybko jednak okazało się że lokalne władze, lokalna fundacja oraz proboszcz już zorganizowali zbiórkę rzeczową. Naszym zadaniem jest wspierać to, usprawniać komunikację. Widzimy ogromną życzliwość we współpracy ze wszystkimi, którzy zdecydowali się pomagać tu na miejscu – relacjonuje Grzegorz Kowalczuk.

Do posługi w przygranicznych parafiach został oddelegowany br. Cordian Szwarc OFM, zastępca dyrektora Caritas Polska. Podczas codziennych spotkań zapewnia mieszkańcom wsparcie duszpasterskie, duchowe, informuje o dostępnych formach pomocy materialnej. Jego misja obejmuje Nowy Dwór, Kuźnicę, Mińkowce, Krynki, Jałówkę, Białowieżę, Klimówkę oraz Podlipki i Michałowo.

– Takie spotkanie to zwykle msza, modlitwa i rozmowa o potrzebach. Kościół w trudnych czasach zawsze był dla ludzi ostoją, we wspólnocie można wyrzucić z siebie wszystkie lęki. W kryzysach humanitarnych zwrócenie uwagi na lokalną społeczność jest bardzo ważnym elementem niesienia pomocy – tłumaczy franciszkanin. Caritas rozważa również uruchomienie pomocy psychologicznej dla mieszkańców terenów objętych kryzysem migracyjnym.

…i nie tylko przy granicy

Poza pomocą w rejonie przygranicznym Caritas kontynuuje działania adresowane do cudzoziemców przebywających w otwartych i strzeżonych ośrodkach oraz do tych, którzy po zakończeniu procedur administracyjnych rozpoczynają nowe życie w naszym kraju (tej grupie udziela wsparcia m.in. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom prowadzone przez Caritas Polska w Warszawie).

– Do ośrodków prowadzonych przez Urząd ds. Cudzoziemców i Straż Graniczną dostarczamy m.in. żywność, odzież, artykuły higieniczne, zabawki dla dzieci. Od początku obecnego kryzysu wartość tej pomocy przekroczyła już 1 mln zł – informuje ks. dr Marcin Iżycki. Dostawy organizują zarówno Caritas Polska jak i Caritas diecezjalne działające na terenach, gdzie zlokalizowane są ośrodki i inne placówki (archidiecezje białostocka, przemyska i warmińska; diecezje siedlecka, drohiczyńska, ełcka i zielonogórsko-gorzowska), pomaga także Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Szczegółowe informacje o udzielonej dotychczas pomocy są dostępne na stronie caritas.pl/migranci.

W niedzielę zbiórka pod kościołami

W ośrodkach UDSC Caritas Polska rozpoczęła ponadto działania adaptacyjne dla uchodźców: kursy języka polskiego i angielskiego, integracyjne spotkania wielokulturowe, zajęcia wyrównawcze i animacje dla dzieci. Model pracy stworzony w oparciu o doświadczenia wolontariatu w ośrodku w Lininie będzie wykorzystywany w innych placówkach o podobnym charakterze.

Na kontynuację i rozwój działalności pomocowej dla migrantów i uchodźców będą przeznaczone wpływy ze zbiórki pod kościołami organizowanej w całej Polsce 21 listopada, w odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Do akcji można się przyłączyć również nie wychodząc z domu.

Jak pomóc?

  • Dokonując wpłaty za pośrednictwem strony caritas.pl/migranci
  • Wysyłając SMS o treści MIGRANCI pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)
  • Wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty: MIGRANCI)

Caritas Polska