News

Europa po tym jak była tragiczną sceną dwóch wojen światowych, musi rozwijać ducha wzajemnego zrozumienia i współpracy, oddychając swymi dwoma chrześcijańskimi płucami – wschodnim i zachodnim – dobrym powietrzem solidarności – podkreślają biskupi Rady...

Mszą św. w archikatedrze poznańskiej w niedzielę 16 września zakończyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Miało ono miejsce w  Poznaniu ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 1050. rocznicę pierwszego...

Abp Stanisław Gądecki Wiara, uczynki i krzyż. XXIV niedziela zwykła (Katedra Poznańska – 16.08.2018) Eminencje, Księża Kardynałowie, Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi, Drodzy Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, Wszyscy zgromadzeni w najstarszej polskiej katedrze Wierni, Wszyscy uczestniczący w tej Eucharystii – za...

Świat bez Krzyża byłby światem bez nadziei, światem, w którym słaby nadal byłby wykorzystywany a ostatnie słowo należałoby do ludzkiej chciwości - mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) abp...

Serce to coś co czyni wolontariat chrześcijański prawdziwym odbiciem Chrystusa – powiedział  przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy abp Stanisław Gądecki, podsumowując obrady CCEE. Głównymi tematami zebrania zatytułowanego „Duch solidarności w...

Eminencje Księża Kardynałowie! Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi! Wszyscy Dostojni i Mili Goście! Czcigodni Kapłani, Bracia i Siostry Zakonne! Szanowni Państwo! Poczytuję sobie za zaszczyt, że mam okazję spotkać się dzisiaj z tak dostojnymi gośćmi, przybyłymi na doroczne Zebranie...

Chcemy świadczyć o wierności chrześcijańskiemu dziedzictwu, które jest stale aktualne i ma olbrzymią wartość dla budowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Chcemy przypominać o uniwersalnych wartościach, zwłaszcza zaś o solidarności, która powinna być zasadą w...

Solidarność w Europie i misja Kościoła to główne tematy kolejnego dnia obrad Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zebranej w dniach 13-16 września w Poznaniu. Wieczorem gościem spotkania będzie prezydent Polski Andrzej Duda. Mszą św. o...

Wolontariat i solidarność międzyludzka oraz wybór nowego sekretarza generalnego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) to główne tematy drugiego dnia spotkania tego gremium. Biskupi obradują w Poznaniu od 13 do 16 września. Mszą św. pod przewodnictwem...

Ks. Martin Michalíček został wybrany nowym Sekretarzem Generalnym Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Decyzję podjęli 14 września przewodniczący Konferencji Episkopatów Europy obradujący w Poznaniu na dorocznym zgromadzeniu plenarnym. Ks. Michalíček zastąpi ks. prał. Duarte...

"Nie wystarczy dużo pracować, trzeba pracować dobrze, a to oznacza przede wszystkim pracować z Bogiem, będąc wewnętrznie zjednoczonym z Tym, który chce z nami współpracować w swoim dziele zbawienia. Wokół ołtarza obejmujemy Chrystusa, naszą...

Kościół wierzy w Europę, w jej chrześcijańską kulturę, w jej humanistyczny nurt pomimo cieni i opóźnień; wierzy w jej przyszłość i misję, która nie jest natury ekonomicznej, ale duchowej i etycznej. Wierzy - a...

Kościół narodził i obronił polską państwowość - mówił premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu podczas spotkania inaugurującego Zebranie Plenarne Przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy. Odbywa się ono od 13 do 16 września z racji 1050-lecia pierwszego...

Pozdrowienia od Ojca Świętego Franciszka dla uczestników zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), które odbywa się w Poznaniu, przesłał na ręce kard. Angelo Bagnasco, przewodniczącego CCEE kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej....

Polska tożsamość jest silnie związana z chrześcijaństwem - mówił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy podczas spotkania rozpoczynającego obrady CCEE w Poznaniu. Podkreślił, że zostały...

News

TOWARDS SPIRITUALITY OF VOLUNTEERING Volunteering and Catholic Church in Europe >>EN CATHOLIC_VOLUNTEERING_report_media Volunteering shapes modern Europe and is a practical form of solidarity. Volunteering is not only about doing or behaving. Volunteering is about meaning and implies...

FINAL MESSAGE Gathered in our Assembly in Poznań, Poland, as Bishops of the Council of European Catholic Bishops’ Conferences, to engage in a reflection on the spirit of solidarity in Europe, first of all...

Arcivescovo Stanisław Gądecki Fede, opere e croce. XXIV domenica ordinaria (Cattedrale di Poznań – 16 settembre 2018) Eminenze, Signori Cardinali Eccellenze, Arcivescovi e Vescovi Cari sacerdoti Persone di Vita Consacrata Membri dei Consigli Diocesani Tutti radunati in questa più antica cattedrale...

Fr Martin Michalíček is the new Secretary General of the Council of European Bishops’ Conferences (CCEE). Late in the morning the Presidents of Europe’s Bishops’ Conferences, gathered Poznań (13-16) for their annual Plenary Assembly...

Cardinal Marc Ouellet Prefetto della Congregazione per i Vescovi Omelia della S. Messa della FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE Plenaria della CCEE, Poznań, 14 settembre 2018    “Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua...

Arcidiocesi di Poznan Plenaria CCEE, 13.9.2018 Santa Messa OMELIA “Conoscenza, gratuità, giudizio” Cari Confratelli nell’Episcopato, nel Sacerdozio e nel Diaconato Cari Fratelli e Sorelle nel Signore La Santa Eucaristia è il culmine e la fonte della Chiesa: il suo mistero nasce...

PLENARIA del CONSIGLIO delle CONFERENZE EPISCOPALI d’EUROPA Poznan 13-16 settembre 2018 INTRODUZIONE Card. Angelo Bagnasco - Presidente del CCEE 1. Il nostro grato pensiero va al Santo Padre Francesco per il suo incoraggiante Messaggio e che da poco...

PLENARY of the COUNCIL of EUROPEAN EPISCOPAL CONFERENCES Poznan 13-16 September 2018 INTRODUCTION Card. Angelo Bagnasco - President of CCEE 1. Our grateful thoughts go to the Holy Father Francis, for his encouraging message who recently presided over...

A Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo Bagnasco Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee Sua Santità Papa Francesco rivolge il suo cordiale e beneaugurante saluto ai partecipanti all’assemblea plenaria del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee che...

Arcivescovo Stanisław Gądecki Saluto. CCEE (Poznań Bazaar - 13/09/2018) Saluto di cuore tutti i partecipanti all’incontro di oggi che inaugura il dibattito del Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae (Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa – CCEE) a Poznań. Prima: S.Em....
CCEE - Nieszpory - 15 IX 2018 Prezydent RP Andrzej Duda - gościem Zebrania Plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), Poznań, 15.09.2018 CCEE - Konferencja kończąca - 15 IX 2018 CCEE - Msza Święta - 15 IX 2018 CCEE- Koncert - 14 IX 2018 r. CCEE - Nieszpory - 14 IX 2018 r. CCEE - Wspólne zdjęcie - 14 IX 2018 r. CCEE - obrady CCEE - ks. Martin Michalicek - Sekretarz Generalny CCEE - Msza Święta - 14 IX 2018 CCEE - Msza Święta 12 IX 2018 CCEE - Rozpoczęcie - 12 IX 2018