Centrum Formacji Misyjnej

08-06-2016

Centrum Formacji Misyjnej zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski w 1984 r. Głównym celem działalności Centrum jest przygotowanie przyszłych misjonarzy (kapłanów diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych i osób świeckich) do pracy w krajach misyjnych. Do głównych zadań CFM należy również ocena przydatności kandydatów do pracy misyjnej.

3863

Dyrektor

ks. Jan FECKO

Adres:
ul. Byszewska 1
03-729 Warszawa 4, skr. pocz. 112
tel. 22 679 67 28
e-mail
strona www