Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęło działalność Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama Joshuy Heschela – żydowskiego teologa, filozofa i poety.

W uroczystej inauguracji placówki, która ma służyć dialogowi między Kościołem katolickim a judaizmem, uczestniczył m.in. łaciński patriarcha Jerozolimy abp. Pierbattista Pizzaballa oraz Susannah Heschel, córka rabina Heshela. W uroczystościach wziął udział również metropolita lubelski, Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik oraz bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Jak zapowiedział rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, głównymi kierunki działań Centrum będzie pogłębianie relacji katolicko-żydowskich na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury. Nowa jednostka naukowa prowadzić będzie działalność wydawniczą, polsko-izraelską wymianę studentów, a także międzynarodowe sympozja, konferencje, debaty oraz wydarzenia kulturalne.

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik przypomniał, że Lublin nazywany był przez Żydów “Jerozolimą Północy”, słynął jako ośrodek naukowy – już XVI wieku otwarto tu szkołę rabiniczną, zaś lubelska jesziwa, szkoła mędrców, była największa uczelnią talmudyczną na świecie.

„Powstanie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela jest realizacją deklaracji soborowej Nostra aetate i nauczania Kościoła wyrażonego przez kolejnych Papieży” – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście z okazji inauguracji Centrum im. Abrahama J. Heschela na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.  List odczytał podczas uroczystości bp Artur Miziński.

 KAI/ BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne: Twitter @KUL_Lublin

BRAK KOMENTARZY