W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21 listopada, o godz. 16.00 biskup Janusz Stepnowski otworzy Synod w Katedrze św. Michała Archanioła w Łomży, a Księża Dziekani, w wybranych przez siebie godzinach, w kościołach dekanalnych – czytamy w komunikacje diecezji łomżyńskiej dotyczącym diecezjalnego procesu synodalnego.

Publikujemy pełny tekst komunikatu:

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DIECEZJALNEGO PROCESU SYNODALNEGO
16. ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SYNODU BISKUPÓW
KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU: KOMUNIA, UCZESTNICTWO, MISJA

Jesień 2021 roku jest w Kościele powszechnym czasem inauguracji16. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Tegoroczny Synod ma szczególny charakter. Jest poświęcony tematyce synodalności i będzie przebiegał w trzech etapach: lokalny, kontynentalny i powszechny. Według Vademecum synodalnego, samo słowo synodalność, oznacza przede wszystkim specyficzny styl, który określa życie i misję Kościoła wyrażając jego naturę. Oznacza też wspólną podróż i gromadzenie się Ludu Bożego powołanego przez Jezusa do głoszenia Ewangelii.

Synod Biskupów przebiega pod hasłem: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja. W czasie homilii wygłoszonej podczas Mszy św. na jego rozpoczęcie – 10 października br., Papież dodał, że w dziele synodalnym powinny pojawić się postawy słuchania, przyjmowania i wspólnego rozeznawania.

Od 17 października br. działania synodalne przeniosły się na poziom diecezjalny. W Diecezji Łomżyńskiej wstępną prelekcją synodalną, wygłoszoną podczas Diecezjalnego Spotkania Proboszczów – 19 października br., zainaugurowano etap formacyjny duchownych i świeckich animatorów synodalnych w dekanatach. W sobotę 6 listopada br. odbędzie się też synodalne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Czas ten zakończy się uroczystą inauguracją Synodu w naszej Diecezji w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21 listopada 2021r. Tego dnia o godz. 16.00 Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski otworzy Synod w Katedrze, a Księża Dziekani, w wybranych przez siebie godzinach, w kościołach dekanalnych.

Uformowani animatorzy poprowadzą następnie trzy spotkania synodalne w parafiach. Odbędą się one w grudniu 2021 r. oraz w styczniu i lutym 2022 r. Na spotkania w grupach formacyjnych ruchów i stowarzyszeń, wspólnotach modlitewnych, wśród młodzieży, a także utworzonych z wybranych osób niezwiązanych wprost z Kościołem, zostały przygotowane specjalne konspekty.

Na spotkania formacyjne animatorów synodalnych, które odbędą się w dekanatach w listopadzie br., Księża powinni wydelegować przedstawicieli wspólnot formacyjnych, liderów, katechetów, osób zaangażowanych itp. Z każdej parafii od 2 do 10 osób, w zależności od jej wielkości i ilości grup parafialnych. Z grona animatorów w każdym dekanacie zostanie wybrany sekretarz, którego zadaniem będzie zebranie wniosków z dyskusji synodalnych i przesłanie ich do Kurii do 15 marca 2022 r.

            Grupy synodalne można również utworzyć w zgromadzeniach zakonnych i w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Należy to uczynić według ogólnie przyjętego klucza.

Podczas spotkań formacyjnych w dekanatach animatorzy poznają głębiej ideę Synodu, założenia Papieża Franciszka zawarte w Vademecuum synodalnym. Ponadto zgłębią metodę pracy i sposób przeprowadzenia procesu synodalnego
w dekanatach i w parafiach. Spotkania formacyjne będą rozpoczynać się z reguły Mszą św. Formację synodalną poprowadzą delegaci Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.

Za zorganizowanie spotkania w dekanacie odpowiada Ksiądz Dziekan lub jego delegat. Chodzi o poinformowanie i zaproszenie animatorów z parafii znajdujących się na terenie dekanatu oraz przygotowanie miejsca obrad.

            W ramach przygotowań do spotkań synodalnych można, w jedną z niedziel listopada 2021 roku, przeczytać List Pasterski Biskupów Polskich poświęcony Synodowi.

Proces synodalny, w myśl założeń, otwarty jest również dla osób nie luźno związanych z parafią i dla tych spoza Kościoła. Można podać na piśmie, w ogłoszeniach lub w mediach jakiś parafialny kontakt, który umożliwi im przesyłanie opinii. Ponadto Diecezja utworzyła do wiadomości takich osób specjalny e-mail: synod21@diecezja.lomza.pl, który można podać do wiadomości w każdej parafii.

Terminarz:

4 listopada (czwartek) – godz. 18.00 w kościele w Myszyńcu: dekanaty myszyniecki i kadzidlański,

6 listopada (sobota) – godz. 10.00 – synodalne spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej,

8 listopada (poniedziałek) – godz. 18.00 w kościele pw. św. Antoniego w Ostrołęce: dekanaty ostrołęcki św. Antoniego i rzekuński,

9 listopada (wtorek) – godz. 18.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie: dekanaty zambrowski i czyżewski,

14 listopada (niedziela) – godz. 16.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Maz.: dekanaty ostrowski Wniebowzięcia NMP i ostrowski Dobrego Pasterza,

15 listopada (poniedziałek) – godz. 18.00 w kościele pw. Świętego Krzyża w Łapach: dekanaty łapski i kobyliński,

16 listopada (wtorek) – godz. 18.00 w kościele pw. św. Anny w Kolnie: dekanaty kolneński i jedwabiński,

17 listopada (środa) – godz. 18.00 – w kościele pw. św. Idziego w Wyszkowie: dekanat wyszkowski,

18 listopada (czwartek) – godz. 18.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce: dekanaty Nawiedzenia NMP w Ostrołęce i różański,

19 listopada (piątek) – godz. 18.00 w kościele pw. św. Ojca Pio w Grajewie: dekanaty grajewski i szczuczyński,

20 listopada (sobota) – godz. 10.00 – w CES w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży (przy furcie): dekanaty łomżyński katedralny, łomżyński św. Brunona i piątnicki,

21 listopada (niedziela) inauguracja Synodu w Katedrze łomżyńskiej i w kościołach dekanalnych,

22 listopada (poniedziałek) – godz. 17.30 – w kościele w Chorzelach: dekanaty chorzelski i krasnosielcki,

23 listopada (wtorek) – godz. 18.00 – w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Maz,: dekanaty wysokomazowiecki i szepietowski.

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 28 października 2021 r.

 

diecezja.lomza.pl / BP KEP