Dwaj wieloletni duszpasterze – biskupami pomocniczymi w Tarnowie

14-12-2013

Diecezja tarnowska będzie mieć dwóch nowych biskupów pomocniczych. Doświadczonych duszpasterzy – misjonarza, ks. Jana Piotrowskiego i proboszcza ks. Stanisława Salaterskiego - powołał dziś papież Franciszek do grona biskupów.

1880

60-letni ks. Jan Piotrowski, misjonarz i misjolog, niemal całe kapłańskie życie poświęcił misjom. Osiem lat głosił Ewangelię najpierw w Afryce, a później w Ameryce Południowej. Studia specjalistyczne odbywał w Instytucie Katolickim w Paryżu i w warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej, gdzie obronił pracę doktorską. W Papieskich Dziełach Misyjnych w Warszawie przepracował łącznie 13 lat – najpierw jako sekretarz, a następnie dwie kadencje jako dyrektor krajowy. Był redaktorem naczelnym trzech czasopism wydawanych przez wydawnictwo Missio Polonia. W latach 2003-2009 był członkiem watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Po zakończeniu pracy w Warszawie od 2009 roku pracował jako proboszcz w par. św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Biskup – nominat włada pięcioma językami – francuskim, hiszpańskim, włoskim, angielskim i munukutuba – jednym z języków używanych w Kongo.

59-letni ks. Stanisław Salaterski pracował jako wikariusz w Tarnowie i w Nowym Sączu. Studiował historię Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obronił pracę doktorską i pełnił tam przez dwa lata funkcję adiunkta. Był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, a następnie wikariuszem biskupim ds. młodzieży. Przez 15 lat wykładał historię Kościoła w tarnowskim Instytucie Teologicznym, przekształconym następnie w Wydział Teologiczny. Proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie, którym jest do dzisiaj, ks. Stanisława Salaterskiego mianował w kwietniu 1995 roku ówczesny biskup Józef Życiński.

Biogramy

Ksiądz prałat dr Jan Piotrowski urodził się 5 stycznia 1953 r. w miejscowości Szczurowa. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.  Po święceniach kapłańskich pracował w Przecławiu i Mielcu (par. Ducha Świętego). W latach 1985-1991 pełnił posługę misyjną w Ludowej Republice Konga. Po powrocie z Afryki przez rok pełnił funkcję sekretarza krajowego Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Od 1992 r. przez dwa lata studiował w Instytucie Katolickim w Paryżu (licencjat z teologii). Po powrocie do Warszawy w 1995 r. został sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1997), a następnie wyjechał do Peru, gdzie w latach 1997-1999 podjął posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy. Od 2000 roku przez dwie pięcioletnie kadencje pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów funkcję dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ks. Jan Piotrowski był członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (2003-2006), a także Konsultorem ds. Misyjnych KEP (2001-2011 oraz ponownie od 2012 r.).  Ostatnie 4 lata jest proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie rozwija dzieło misyjne, m.in. Dzieło Misyjne Dzieci. Dziekan dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

14 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Siniti.

>>pobierz zdjęcie

Ks. prałat dr Stanisław Salaterski urodził się 5 listopada 1954 roku w Lipnicy Murowanej. Jego parafią rodzinną jest Tymowa. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 31 maja 1981 roku, w katedrze tarnowskiej. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Muszyna. W latach 1984–1988 odbył specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które uwieńczył doktoratem. Od lipca 1988 r. do września 1989 r. pracował duszpastersko jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie, a następnie przez trzy miesiące jako wikariusz w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. Z początkiem roku 1990 podjął funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i diecezjalnego duszpasterza harcerstwa. Przez dwa lata był asystentem w katedrze historii nowożytnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1993 powrócił do diecezji, podejmując różne funkcje: m.in. diecezjalnego referenta duszpasterstwa młodzieży, koordynatora duszpasterstwa młodzieży specjalnej troski, wikariusza biskupiego do spraw młodzieży. W 1994 r. został wykładowcą historii Kościoła i adiunktem w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Biskup tarnowski Józef Życiński mianował go w kwietniu 1995 r. proboszczem parafii katedralnej w Tarnowie. Od roku 1998 jest dziekanem dekanatu Tarnów-Południe oraz członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.

Decyzją Ojca Świętego Franciszka 14 grudnia 2013 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Jego stolicą tytularną będzie Tigillava.

>>pobierz zdjęcie

„Proszę Was o modlitwę w intencji Biskupów Nominatów, aby mogli owocnie służyć Kościołowi tarnowskiemu, trafnie odczytując współczesne znaki czasu i podejmując z odwagą duszpasterskie wyzwania trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa” – napisał w liście do diecezjan biskup tarnowski Andrzej Jeż. Komunikat zostanie odczytany we wszystkich kościołach diecezji w niedzielę 15 grudnia br.

Zobacz także:
Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
Komunikat biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża
Nasz sąsiad – biskupem