Ekumeniczna gala dobroczynności Ubi Caritas

0
468

Podczas Gali Ubi Caritas, która odbyła się 26 września w Warszawie, uhonorowano osoby i instytucje dające szczególne świadectwo miłosierdzia poprzez pomoc w codziennej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących. Swoje nagrody przyznają co roku organizacje dobroczynne kościołów różnych wyznań. Doroczna gala jest okazją do wyrażenia, w duchu ekumenicznej współpracy, wdzięczności wobec tych, którzy okazują wyjątkową wrażliwość na potrzeby bliźnich.

Stało się już tradycją, że w trakcie gali osoby wyróżnione za działalność charytatywną odbierają symboliczne nagrody. Caritas Polska nagradza wyróżnionych statuetkami Świętej Faustyny, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowuje laureatów statuetką Miłosiernego Samarytanina, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przyznaje Nagrodę im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała, a Eleos Kościoła prawosławnego wręcza Nagrodę Dłoni Miłosierdzia.

– Jesteśmy tu, by dać wyraz wdzięczności tym, którzy ofiarują swoją pomoc innym i czynią to z naturalnej potrzeby serca. Chcemy docenić ich piękną postawę, choć jestem pewien, że nie czują głodu pochwał – powiedział, witając uczestników wydarzenia, ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Wyróżnieni darczyńcy

Caritas przyznała wyróżnienia i nagrody w trzech kategoriach. Nagrodę główną Ubi Caritas w kategorii Darczyńca, z rąk ks. Henryka Zielińskiego, redaktora naczelnego Tygodnika Idziemy, odebrał Janusz Kmiecik, prezes firmy Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. w Dąbrowie Górniczej. Został nominowany przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, którą mocno wspiera – dzięki niemu odnowiono trzy placówki dla potrzebujących, otwarto Dom Matki i Dziecka, a także dwa schroniska dla bezdomnych. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Grupie Producentów AGROS Sp. z o.o. , firmie zrzeszającej rolników i sadowników z Kujaw, która wspomaga różne akcje charytatywne (nominacja Caritas Diecezji Bydgoskiej) oraz firmie PPUH Ankop Anatol Wrona, która od lat systematycznie i hojnie wspiera realizowane przez przemyską Caritas projekty i działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świadectwo miłości bliźniego

Nagrodę i wyróżnienia w kategorii Świadectwo, przeznaczonej dla tych, którzy odnaleźli swoje powołanie w posłudze innym i codziennym wysiłkiem dają świadectwo miłości bliźniego, wręczył ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Polska. Nagrodzona została siostra Hiacynta Popiel ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła, kierowniczka Domu Matki i Dziecka w Przemyślu, zgłoszona przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W ciągu swojej dziewięcioletniej pracy w tej placówce siostra Hiacynta udzieliła schronienia i pomocy 107 matkom i 132 dzieciom. Uśmiechem i otwartością przełamuje wszelkie bariery, a dzięki swojemu doświadczeniu i niewątpliwym charyzmatom jest dla poranionych przez życie podopiecznych oparciem, opiekunką, przewodniczką i wychowawcą.

Wśród wyróżnionych w tej kategorii znaleźli się wolontariusze: Bogumiła Marzec –  prezes Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach (kandydatka Caritas Diecezji Kieleckiej), Urszula Antosz-Rekucka – opiekunka Szkolnego Koła Caritas w Mszanie Dolnej (nominowana przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej) oraz Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej (kandydat Caritas Archidiecezji Katowickiej).

Razem dla potrzebujących

Troska o wspólne dobro i angażowanie się we wspólne przedsięwzięcia na rzecz bliźniego – to postawy charakteryzujące nominowanych w kategorii Współpraca. Przykładem dobroczynnej inicjatywy łączącej różne środowiska jest współpraca Caritas Polska i redakcji programu „Sprawa dla reportera” – jednego z najpopularniejszych programów interwencyjnych w historii polskiej telewizji. Jego autorka, red. Elżbieta Jaworowicz, wręczyła wyróżnienia i nagrodę w tej właśnie kategorii. Nagrodzonym został Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza, nominowany do nagrody przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. To dzięki niemu podkarpacka gmina od lat wspiera inicjatywy prowadzone przez przemyską Caritas na rzecz osób potrzebujących, a szczególnie bezrobotnych, starszych oraz dzieci i młodzieży.

Jednym z owoców współpracy jest powołane w 2018 r. Centrum Integracji Społecznej, gdzie codziennie wsparcie otrzymuje 40 osób dotkniętych bezrobociem i zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy instruktorów, psychologów i doradców zawodowych. Ponadto wójt Tryńczy zainicjował zorganizowanie w gminie opieki środowiskowej nad osobami starszymi – dzięki temu fachową pomocą objętych zostało 30 osób w podeszłym wieku. Dzięki życzliwości i wsparciu wójta przemyska Caritas realizowała ostatnio w szkole w Tryńczy „Akcję letnią” dla dzieci i młodzieży. W ciągu dwóch lat w zajęciach organizowanych w ramach akcji wzięło udział blisko 2,5 tys. uczniów. W trudnej sytuacji pandemii na uwagę zasługuje także zorganizowanie w Tryńczy finału akcji Caritas Tornister Pełen Uśmiechów. Impreza wymagała bardzo odpowiedzialnego podejścia i fachowej realizacji procedur sanitarnych.

Wyróżnienia w kategorii Współpraca przyznano wolontariuszkom: Annie Tarnawskiej, dyrektorce Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, nominowanej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Ewie Najdek, pielęgniarce zaangażowanej w letni wypoczynek dla dzieci z diecezji elbląskiej, organizowany przez elbląską Caritas w ośrodku w Mikoszewie.

Galę Ubi Caritas zorganizowano już po raz dziewiętnasty. Jej gospodarzem był w tym roku Eleos Kościoła prawosławnego, a uroczystość uświetnił występ Kwartetu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma.

Caritas Polska

BRAK KOMENTARZY