09.10.2015 – Kongregacja Generalna (rano)

11-10-2015
0
1341

08 (Large)

Godzina 9.00
Modlitwa przedpołudniowa

Prośba o ofiarowanie modlitwy brewiarzowej w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie (Syria, Irak, Izrael, Jordania) oraz w krajach afrykańskich objętych wojną.
Tertia, Medytacja nad Rz 1,16-17 prowadzona przez patriarchę Louisa Raphaëla I SAKO na temat tego, czym jest wiara. Podziękowanie za modlitwę w intencji Bliskiego Wschodu.
Zapowiedziano kolejność przedstawiania relacji z pracy w małych grupach na temat I części Instrumentum laboris. Relacje zostaną opublikowane. Relatorzy poszczególnych grup spotkają się o godzinie 15.00 z relatorem generalnym, aby przejrzeć modi i przeanalizować wypowiedzi poszczególnych relatorów.

■ Grupa angielska D – tekst relacji
■ Grupa włoska A – tekst
■ Grupa angielska B – tekst
■ Grupa francuska A – tekst
■ Grupa hiszpańska A – tekst
■ Grupa włoska B – tekst
■ Grupa angielska C – tekst

Godzina 11.00
■ Grupa francuska B – tekst
■ Grupa hiszpańska B – tekst
■ Grupa niemiecka – tekst
■ Grupa francuska C – tekst
■ Grupa włoska C – tekst

Godzina 11.50

TRZYMINUTOWE WYSTĄPIENIA NA TEMAT II CZĘŚCI
Głosy ze świata:
■ Chaldejczycy żyją w środowisku całkowicie islamskim. Zawieranie małżeństw jest niemalże obowiązkowe. U muzułmanów jest obecna poligamia. W takiej sytuacji przekaz wiary w rodzinie spełnia wielką rolę. Małżeństwa mieszane z muzułmanami nie cieszą się zazwyczaj wolnością religijną. Wiele rodzin ucieka z powodu wojny bądź interesów ekonomicznych.
■ Słysząc jak Jezus mówi o nierozerwalności małżeństwa, uczniowie stwierdzają: „Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić” (zob. Mt 19,3-10). Jezus nie wprowadził jednak nowego wymagania. On tylko przypomina zasady życia małżeńskiego. Jezus zapowiedział, że łaska pozwoli wypełnić zadania małżeńskie
■ Panuje zamęt wokół małżeństwa. Potrzebne jest słowo prorockie Kościoła. Trzeba utworzyć osobny akapit poświęcony wyłącznie nierozerwalności małżeństwa. Trzeba spojrzenie Jezusa na małżeństwo i rodzinę ukazać jako jedyne obowiązujące. Kościół nie może mieć innego spojrzenia niż Jezus.
■ Podkreślić rolę edukacyjną i misyjną rodziny katolickiej. Dzieci więcej uczą się z przykłady życia rodziców niż z katechezy. Opowiedziano o małżeństwie rwandyjskim, gdzie jedno z małżonków było z pleniamia Hutu a drugie z Tutsi. Mąż nie opuścił swojej żony – małżeństwo zostało zamordowane wraz z szóstką swoich dzieci.
■ Maryja wzorem modlitwy Kościoła. Poleca: „napełnijcie stągwie wodą”. Kana Galilejska ukazuje związek między małżeństwem a Eucharystią.
■ Małżonkowie są powołani do świętości. Nie wszyscy to zrozumieli. Duszpasterstwo rodzin to towarzyszenie w drodze do świętości a nie droga minimalizmu. Bez głębszej duchowości trudno zrealizować powołanie do życia małżeńskiego. Dla rozwoju małżonków konieczna jest modlitewne czytanie Słowa Bożego, oraz podjęcie jakiegoś zadania misyjnego.
■ Małżeństwo to sakrament i powołanie uwarunkowane kulturowo i społecznie. Dla zrozumienia istoty małżeństwa i życia małżeńskiego konieczna jest wiara. Trzeba okazywać miłosierdzie wobec trudnych przypadków.
■ Gdzie ideałem jest satysfakcja osobista, tam nie ma miejsca dla stabilnego małżeństwa. Potrzebna jest cierpliwość Kościoła wobec tych, którzy nie podzielają jego nauczania. Powołanie do życia w rodzinie oraz komplementarność kobiety i mężczyzny leży w naturze człowieka.
■ Wielka znaczenie ma modlitwa rodzinna. Rodzina, która modli się razem – trzyma się razem. Szczególnie jest ważne wspólne z dziećmi uczestnictwo w Eucharystii. Bycie rodziną Chrystusa – domowym Kościołem.
■ Trzeba ukazywać prawdę i piękno rodziny. Konieczna jest troska o osoby w trudnych sytuacjach. Jak nauczanie realizować w praktyce duszpasterskiej? Ewangelia – miłosierdzie wspiera słabych.

NO COMMENTS