23.10.2015 – Kongregacja Generalna

24-10-2015
2235
5/10/2015 Synod Hall, Vatican City. Beginning of the daily works of the XIV General Assembly of the Synod of Bishops at the presence of Pope Francis.
5/10/2015 Synod Hall, Vatican City. Beginning of the daily works of the XIV General Assembly of the Synod of Bishops at the presence of Pope Francis.

23.10.2015 – Kongregacja Generalna                                                                               

Tego dnia była tylko sesja przedpołudniowa.

Modlitwa Przedpołudniowa

Numery w nawiasach odnoszą się do numerów dokumentu finalnego.

 

Głosy ze świata:

[41] Jezus i rodzina. W międzywyznaniowych małżeństwach trudności w wychowaniu dzieci. [95] Mówić też o przedszkolakach, a nie tylko o szkołach.

[23] Emigranci winni być otoczeni troską o ich prawa. Mają oni także swoje obowiązki – respektować dziedzictwo kulturalne kraju, który ich gości.

[8-29] Za mało uwagi przeznaczono rodzinom, które żyją według Ewangelii. [76.89] – Towarzyszenie – grupy towarzyszące.

Dodać podziękowanie za ankietę w którą wielu się serdecznie zaangażowało. Dodać przeproszenie za brak miłosierdzia doznanego czasami ze strony Kościoła.

[55] Przez zakaz dostępu do Komunii św. tych, którzy są w stanie grzechu ciężkiego należy obronić ich przed potępieniem.

Warto przygotować dokument nt. rodziny (we wszystkich wymiarach). [83-85] Nie mówić o „integracji”, ale o „partycypacji”. Familiaris consortio, 84 jest cytowana poza kontekstem, instrumentalnie. Należy wyjaśnić jaka jest dyscyplina obowiązująca.

Przeredagować ten fragment. [63] Sprzeczność między formą obiektywną, a subiektywną (Dignitatis 14; Veritatis splendor 64). [84] Wyrzucić cały paragraf (forum wewnętrzne – zewnętrzne). [85] (zob. Familiaris consortio, 24).

[63] Zastąpić II część. Niedozwolone jest stosowanie antykoncepcji (Humanae Vitae, 12); metody naturalne – (Humanae Vitae, 16).

[63] w 37 powtórzenie. Wyjątkowo subiektywne widzenie sumienia. [83-85] brak cytatu z Familiaris consortio, 84 o przyjmowaniu Komunii św.

[84] Nie można stanowić warunku: „zgodnie z ukierunkowaniem przez biskupa”. Eucharystia jest dla tych, którzy są w pełnej komunii z Kościołem.

Przygotować dyrektorium duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Skierować apel do odpowiedzialnych za życie społeczne by troszczyli się o małżeństwo i rodzinę.

Oprócz miłosierdzia musimy też mówić o obowiązkach człowieka. Inaczej będzie to jest manipulacja myślą Kościoła. Przegrana cywilizacja manipuluje nie tylko przez media. Trzeba też mówić o obowiązkach człowieka. Neguje się tutaj ascezę.

Nie tracić własnej tożsamości. Trzeba mówić o wszystkich stronach prawdy. Nie mówimy nic o nawróceniu z grzechu jakim jest homoseksualizm. Nie mówimy, że trzeba pomagać aktywnym homoseksualistom wyjść z ich stanu. Dokument końcowy musi zawierać kerygmat (Bóg cię kocha – żyjesz w grzechu – nawróć się).

Wzrosła liczba emigrantów, którzy nie mogą znaleźć pracy. Podziękowanie za pomoc Kościoła w obozach dla uchodźców.

Rozwiedzeni w ponownych związkach małżeńskich mogą być ojcami chrzestnymi i należeć do rad parafialnych – unikając skandalu ze strony wiernych?

Temat Komunii św. dla rozwiedzionych, pozostających w powtórnych związkach cywilnych, został wykluczony z tekstu. [63] przepracować; [84] przepracować. Jan Paweł II wskazał jasne kryterium. Przytoczyć Familiaris consortio, 84 w całości.

[23] Rozwiedzeni w ponownych związkach cywilnych nie są ekskomunikowani. Związek jednopłciowy nie jest małżeństwem.

W duchowość rodziny w tym dokumencie często brak odniesienia do krzyża.

Podziękować rodzinom, które pracują dla Kościoła. Służba małżonków jest porównywalna do służby kapłańskiej [44].

Tekst Relatio finalis jest zrównoważony, piękny. Jan Paweł II jest w nim często cytowany.

[63] Mówienie o dwóch biegunach to błąd. [64] Aborcja jest nie tylko dramatem, lecz również zbrodnią. Trzeba powiedzieć o konieczności nawrócenia. [83] Ocena tej sytuacji z punktu teologii moralnej sakramentów. [84] Jedynym problemem nie jest rozpad małżeństwa, ale prawdziwą przeszkodą jest życie w nowym związku.

[63] „Sumienie małżonków” to nie jest jakiekolwiek sumienie. Potrzebne jest słowo o dyscyplinie moralnej, o granicach moralnych sumienia [83-85].