Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W środę, 16 grudnia 2020, o godz. 12.00, odbędzie się w Lublinie, w Sali Senatu KUL (Gmach Główny, I piętro – GG 208) konferencja prasowa online na temat opublikowanego niedawno przez Papieską Radę dla Popierania Jedności Chrześcijan ekumenicznego vademecum dla biskupów.

Wezmą w niej udział:

– abp dr hab. Stanisław Budzik (Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP, Wielki Kanclerz KUL)

– bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP)

– ks. prof. Przemysław Kantyka (Dziekan Wydziału Teologii KUL)

– ks. dr hab. Sławomir Pawłowski (Kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL)

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=HMx966zfr4A

4 grudnia 2020 Papieska Rada dla Popierania Jedności Chrześcijan opublikowała liczący ok. 50 stron dokument pt. Biskup i jedność chrześcijan: vademecum ekumeniczne.

Jak stwierdził kard. Kurt Koch, Przewodniczący Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan, dokument ma być przewodnikiem, „busolą” w ekumenicznej drodze biskupa wraz z jego diecezją.

Vademecum bazuje na istniejących dokumentach Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, ale wybiera z nich treści najbardziej praktyczne, uwzględniając najnowsze osiągnięcia ruchu ekumenicznego.

Dokument opisuje jaka powinna być ekumeniczna postawa katolików, zwłaszcza biskupów, charakteryzuje ekumeniczne struktury Kościoła i jego sposoby działalności: „ekumenizm duchowy”, „dialog miłości”, „dialog prawdy” i „dialog życia”, który zawiera w sobie „ekumenizm duszpasterski”, „ekumenizm praktyczny” i „ekumenizm kulturowy”.

Niezwykle cenną rzeczą Vademecum są jego zalecenia praktyczne, które w sposób prosty i konkretny przekładają wyłożoną wcześniej treść na język czynów.

Do Vademecum dołączono niezwykle użyteczny aneks, który zawiera syntetyczny opis partnerów Kościoła katolickiego w ekumenicznym dialogu międzynarodowym. Odnajdziemy tam krótką charakterystykę najważniejszych Kościołów i organizacji chrześcijańskich, obejmującą czasem ich historię, strukturę, niekiedy liczebność, ich akcenty doktrynalne i duchowe oraz zaangażowanie ekumeniczne w dialogu z Kościołem katolickim (np. fazy dialogu, nazwy komisji i tytuły dokumentów).

Wersje językowe Vademecum zostały umieszczone na stronie internetowej Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan: http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/news/2020/2020-12-04-vademecum-online.html.). Polskie tłumaczenie jest w trakcie przygotowywania.

Wśród wskazań praktycznych Vademecum dla biskupów znalazły się m. in. następujące:

  • Wyznaczenie diecezjalnego delegata (referenta) ds. ekumenizmu.
  • Powołanie diecezjalnej komisji ekumenicznej.
  • Zachęta do mianowania parafialnych asystentów ds. ekumenizmu.
  • Dzielenie się dokumentacją i zasobami ekumenicznymi przez diecezjalną stronę internetową.
  • Określenie wspólnych potrzeb duszpasterskich z osobami odpowiedzialnymi za inne wspólnoty chrześcijańskie.
  • Uczenie się na duszpasterskich inicjatywach innych wspólnot.
  • Spotykanie się z rodzinami mieszanymi wyznaniowo i wsłuchiwanie się w ich doświadczenia.
  • Zaznaczanie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ekumenicznie zorganizowaną modlitwą (nabożeństwem).
  • Wydawanie z osobami odpowiedzialnymi za inne wspólnoty chrześcijańskie wspólnych przesłań na uroczystości kościelne (np. Narodzenie Pańskie, Wielkanoc).
  • Zapraszanie, kiedy to stosowne, innych przywódców chrześcijańskich na ważne liturgiczne celebracje i wydarzenia.

Ks. Sławomir Pawłowski SAC