19.10.2015 – Małe grupy (po południu)

22-10-2015
1617

21788075488_98edeed668_z

 

19.10.2015 – Małe grupy (po południu)                                                                   

Godzina 16.30.

Głosy ze świata:

■ Należałoby stworzyć Dyrektorium w którym zostanie określone jak dalece należy integrować rozwiedzionych, którzy żyją w nowych związkach w życie parafii? Zależałoby to od poszczególnych Konferencji Episkopatów.

■ Nauczania nie można oddzielić od wnętrza i sposobu życia. Rozwiedzeni, żyjący w powtórnych związkach cywilnych nie mogą być katechistami (katechetami), bo ich nauczanie byłoby sprzeczne z ich życiem. Podobnie słuszne jest niedopuszczanie ich do roli rodziców chrzestnych, gdyż nie może być chrzestnym ten, kto daje antyświadectwo.

■ Rok po objęciu diecezji zwołałem rozwiedzionych żyjący w nowych związkach (ok. 400 ludzi). Z tego zrodziło się 5 grup. Nie czują się wykluczeni, ale trzeba wytłumaczyć im racje. Teraz sami mówią: Kościół mnie kocha i dlatego mi nie udziela Eucharystii. Inni patrząc na te wspólnoty rozwiedzionych w powtórnych związkach cywilnych, mówią: tak, małżeństwo to wielka rzecz.

■ Punkt kluczowy synodu. Dwa stanowiska, między którymi nie ma kompromisu. Jesteśmy bowiem na polu doktryny. Nie jest to problem moralny, ale doktryna na temat Eucharystii. Nie można zostawić wiernych w tym zamęcie.