20.10.2015 – Małe grupy (rano)

22-10-2015
1577

MMazur (10)

20.10.2015 – Małe grupy (rano)                                                                                         

Godzina 09.00

Głosy ze świata:

■ Sumienie to przestrzeń, w której słyszę głos Boży, ale samo sumienie nie jest głosem Bożym. Sumienie musi być posłuszne głosowi Bożemu. Musi też być dobrze uformowane zgodnie z Tradycją i Magisterium Kościoła. W imię sumienia niszczy się dzisiaj sumienie (bł. J. H. Newman). Jest tylko jedno światło, Bóg.

■ Sumienie wzrasta wraz ze wzrostem wiary (nie zawężać roli sumienia).

■ Odejść od legislacji, która prowadzi do kary śmierci – słowa papieża Franciszka w ONZ.

■ Prawa człowieka do sprzeciwu sumienia.

■ W dokumencie trzeba powiedzieć o grzechu, bez którego nie ma sensu odkupienie.

■ Nie tylko zerwanie (rozwód) jest grzechem, ale także wszystkie akty, które do tego prowadzą. Podobnie jak np. spadanie pojedynczych dachówek niszczy dach, a następnie rujnuje cały dom.

■ Grzech niszczy przymierze małżeńskie.