Kondolencje Przewodniczącego Episkopatu po śmierci Piotra Mokrzyckiego

01-10-2016
982

W piątek 30 września zmarł śp. Piotr Mokrzycki – ojciec abp. Mieczysława Mokrzyckiego metropolity lwowskiego i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy. Przesyłając telegram kondolencyjny abp Stanisław Gądecki zapewnił rodzinę zmarłego o braterskim wsparciu i modlitwie Kościoła w Polsce.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 3 października w Łukawcu k/Lubaczowa w diecezji zamojsko-lubaczowskiej

Poniżej publikujemy treść kondolencji:

Warszawa, dnia 1 października 2016 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci ojca Księdza Arcybiskupa – śp. Piotra Mokrzyckiego.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym zapewnić o modlitwie pasterzy i wiernych Kościoła katolickiego w Polsce w intencji zmarłego.

W tych dniach, naszą szczególną, duchową bliskością otaczamy Księdza Arcybiskupa, wszystkich bliskich, krewnych i przyjaciół zmarłego, pogrążonych w żałobie.

Pocieszenie i nadzieję chcemy znaleźć w słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa:

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
J 11,25-26

Prosząc o życie wiecznego dla śp. Piotra – za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej – przesyłam zapewnienia o braterskim wsparciu i modlitwie.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

___________________________________________
Jego Ekscelencja
Abp Mieczysław MOKRZYCKI
Arcybiskup Metropolita Lwowski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy