Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W sobotę 17 września br. odbędzie się 40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa pod hasłem „Wyrusz!”.

Hasło nawiązuje do postaci św. Stanisława Kostki, który „wyruszył” w drogę z Wiednia do Rzymu, idąc za wolą Bożą i za własnymi marzeniami. Hasło „WYRUSZ!” ma być zachętą także dla młodzieży do wyruszenia w drogę na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie w 2023 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież). Zmianie jednak ulegnie program pielgrzymki. Dzieci po zakończeniu Mszy św. w Przasnyszu będą wędrować do Rostkowa, gdzie wezmą udział w Festynie św. Stanisława. Natomiast młodzież uda się z pielgrzymką z Rostkowa do Przasnysza, gdzie na hali sportowej będzie uczestniczyć we Mszy św., adoracji i koncercie.

Pielgrzymka dzieci

I. Plac przy kościele farnym w Przasnyszu

9.00 – Objęcie dyżurów, przygotowanie do przyjęcia pielgrzymów
9.30 – Zawiązanie wspólnoty
9.45 – Msza św.
10.45 – wyjście pieszej pielgrzymki do Rostkowa

II. Teren za kościołem w Rostkowie

12.15 – Festyn św. Stanisława Kostki
14.00 – Zakończenie pielgrzymki

Pielgrzymka młodzieży

Część I: Rostkowo

15.00 – Zjazd pielgrzymów i nawiedzenie kościoła w Rostkowie
15.30 – Wyjście grup w pieszej pielgrzymce do Przasnysza

Część II: Hala sportowa przy ZSP w Przasnyszu

17.15 – Spotkanie poświęcone problematyce duchowej (konferencja)
17.45 – Msza św.
18.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i uwielbienie
19.15 – Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w roku 2023
19.30 – Koncert – TAU
20.30 – Zakończenie pielgrzymki

Informacje policji i służb porządkowych

 • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
 • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko
  w plastikowych opakowaniach.
 • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
 • W czasie pielgrzymki na terenie Rostkowa obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

Uwagi organizacyjne

 • Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej oraz poproszeni księża i katecheci do prowadzenia grup dziecięcych.
 • Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów
  z poszczególnych dekanatów.
 • Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
 • Pod koniec sierpnia do każdej parafii zostanie przekazany plakat zapowiadający tegoroczną pielgrzymkę (jeśli istnieje potrzeba większej ilości plakatów prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego). Plakaty otrzymają także katecheci podczas spotkań przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • Zgłoszenia z poszczególnych parafii należy przekazać Dekanalnemu Duszpasterzowi Młodzieży lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 15 września 2021 r.
 • Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpasterskiego oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych między 13 a 15 września 2021 r.
 • Tegoroczne pamiątki pielgrzymkowe są do odebrania w Wydziale Duszpasterskim (w godzinach pracy Kurii).
 • Koszt pielgrzymki – 5 zł od uczestnika.

 Pielgrzymka dzieci

 • Pielgrzymka dzieci obejmuje dzieci klas 1-7 szkół podstawowych.
 • Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
 • Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
 • Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci!
 • Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.
 • Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
 • Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.

 Pielgrzymka młodzieży

 • Pielgrzymka młodzieży obejmuje uczniów klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież ze Szkół Średnich.
 • Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
 • Młodzież udaje się wyznaczoną “ścieżką dydaktyczną” wchodząc przez bramę na teren kościoła, przechodzi przy kamieniu z odciskiem stopy św. Stanisława, przy lipie, pod którą modlił się Święty, schodzi nad staw, w którym uciszył żaby i udaje się drogą pomiędzy terenem kościelnym a szkołą z powrotem na górę na parking, skąd stopniowo będą wychodzić grupy w pielgrzymce do Przasnysza. Po dotarciu do hali sportowej i wejściu do środka hala zostanie zamknięta i tak pozostanie do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren hali będzie egzekwowany przez pracowników ochrony).
 • Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami
  z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
 • Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
 • Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Przy hali będzie wyznaczone pomieszczenie na spowiedź, będzie odizolowane od hali, ciche, ułatwiające przeżycie tego sakramentu (prosimy kapłanów o zabranie fioletowych stuł).

duszpasterski.pl / BP KEP