Dzień Judaizmu napotykał na początku bardzo duże opory, bo ludziom wydawało się, że jest to judaizowanie chrześcijaństwa – przyznał abp Stanisław Gądecki, inicjator tego wydarzenia. Chodziło zaś o to, tłumaczy przewodniczący KEP, żeby krzewić ideę łączności, jaka istnieje pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. W niedzielę obchodzony będzie 19. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

DzieńJudaizmu

Centralne obchody Dnia Judaizmu odbywają się co roku w innym mieście. W tym roku będzie to Toruń. Okolicznościowe wydarzenia odbywają się w wielu polskich miastach.

W wypowiedzi dla Biura Prasowego KEP abp Gądecki zaznacza, że choć początki były trudne, to stopniowo, z uwagi na liczbę różnego typu inicjatyw, w niektórych miejscowościach udało się rozciągnąć obchody Dnia Judaizmu nawet na cały tydzień.

Metropolita poznański zaznaczył, że niektóre z tych inicjatyw wychodziły ze strony gmin żydowskich. Podkreślił jednocześnie, że kluczowe znaczenie Dnia Judaizmu polega na pogłębianiu świadomości Kościoła katolickiego.

“Teraz idzie to swoim spokojnym torem, nie budzi takich kontrowersji – powiedział abp Gądecki. – Byleby tylko nie przerodziło się to w wydarzenie kulturalne, bo tu chodzi o coś poważniejszego: chodzi o treści religijne i pogłębienie religijne jednej i drugiej strony na tyle, na ile ona zechce” – podkreślił przewodniczący KEP.

Gospodarzem tegorocznych, ogólnopolskich obchodów 19. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce będzie 17 stycznia Toruń. W wydarzeniu wezmą udział m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz ambasador Izraela, Anna Azari.

Program spotkania przewiduje m.in. wspólne modlitwy chrześcijan i Żydów na toruńskim cmentarzu żydowskim, panel dyskusyjny, nabożeństwo w katolickiej świątyni oraz wystawy i koncerty. Teatr Żydowski z Warszawy zaprezentuje spektakl “Dybuk”.

Po raz pierwszy Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzono w 1998 r. w Warszawie. W międzyczasie odbyły się w największych polskich miastach. Ubiegłoroczne ogólnopolskie obchody miały miejsce w Oświęcimiu i Bielsko-Białej.

Dzień Judaizmu ma pomóc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa oraz pogłębianiu świadomości – jak nauczał Jan Paweł II – że religia żydowska nie jest wobec chrześcijaństwa rzeczywistością zewnętrzną, lecz “czymś wewnętrznym, oraz że nasz stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii”.

Obchody Dnia Judaizmu organizuje co roku inna polska diecezja wraz z powołanym w 1996 r. Komitetem KEP ds. Dialogu z Judaizmem we współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, miejskimi i wojewódzkimi.

“Klimat relacji polsko-żydowskich jest coraz lepszy, co podkreślają także Żydzi” – zaznacza z satysfakcją przewodniczący Komitetu, bp Mieczysław Cisło.

Tegorocznym obchodom towarzyszy motto zaczerpnięte z 1 Księgi Królewskiej: “Co ty tu robisz, Eliaszu?” (1 Krl 19, 9).

Obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 4 tys. osób, natomiast społeczność Żydów w Polsce szacuje się na ok. 20 tys.

tk / Warszawa

NO COMMENTS