„Jubileusz Miłosierdzia Bożego stał się dla nas szczególnym momentem łaski i odnowy duchowej” − mówił abp Stanisław Gądecki podczas Mszy św., 13 listopada. Na początku liturgii Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zamknął Bramę Miłosierdzia w najstarszej na ziemiach polskich katedrze.

W homilii metropolita poznański przypomniał, że celem tego jubileuszu było nasze nawrócenie. Miał on zostawić w Kościele trwałe owoce w postaci odnowy sakramentu pokuty. „Trzeba bowiem wiedzieć, że prawdziwe poznanie miłosierdzia Boga jest stałym i niewyczerpanym źródłem nawrócenia, także jako stałego usposobienia” − zauważył abp Gądecki.

Przewodniczący KEP podkreślił, że w tym szczególnym czasie Kościół prosił Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, jakie może stać się doświadczeniem współczesnego człowieka. „Im bardziej bowiem świadomość ludzka oddala się od Boga, tym bardziej traci poczucie sensu samego miłosierdzia” − zaznaczył metropolita poznański.

Zamknięcie Bramy Miłosierdzia w Poznaniu, 13 XI 2016

Abp Gądecki przypomniał uczestnikom uroczystości pragnienie papieża, aby podczas jubileuszu wierni przemyśleli uczynki miłosierdzia wobec ciała i względem ducha. Podkreślił, że w tym szczególnym czasie tak Kościół, jak i wierni świeccy pełnili dzieła miłości wobec osób potrzebujących. Wśród licznych wydarzeń związanych z jubileuszem wskazał m.in. na zainicjowaną w niektórych parafiach archidiecezji praktykę całodziennej spowiedzi św.

Metropolita poznański przypomniał, że na początku Roku Jubileuszowego prezydium KEP zwróciło się do wszystkich środowisk w naszej Ojczyźnie z apelem o wzajemne przebaczenie i darowanie win w myśl słów Chrystusa „błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Przewodniczący KEP wskazał, że jubileusz przyniósł ze sobą także odpusty. W sakramencie pokuty Pan Bóg przebacza nam naszego grzechy, lecz negatywny ślad, jaki grzechy pozostawiły w naszym życiu, pozostaje. Metropolita poznański podkreślił, że miłosierdzie Boże jest silniejsze niż ten ślad. „Grzesznik, któremu Pan Bóg przez posługę Kościoła udzielił przebaczenia, dzięki odpustowi uwalnia się od każdej pozostałości skutków grzechu, mogąc wzrastać w miłości” − zaznaczył ksiądz arcybiskup.

Abp Gądecki podkreślił, że w tym szczególnym czasie w archidiecezji poznańskiej zostało stworzonych wiele możliwości uzyskania odpustu. Na terenie archidiecezji było otwartych 48 Bram Miłosierdzia w bazylikach, sanktuariach Pańskich, sanktuariach maryjnych, sanktuariach świętych i błogosławionych, w kościołach i kaplicach wieczystej adoracji.

Przewodniczący KEP odniósł się również do jubileuszowych uroczystości 1050-lecia chrztu Polski, które przypomniały nam o chrzcie jako wyrazie miłosierdzia Bożego.

Uroczystą liturgię w poznańskiej katedrze zakończył śpiew Magnificat.

Bramy Miłosierdzia zostały zamknięte w 48 sanktuariach i świątyniach archidiecezji poznańskiej 12 listopada.

Papież Franciszek dokona uroczystego zamknięcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 20 listopada, zamykając Bramę Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

KAI

Zobacz też: Prymas Polski: Miłosierdzie kruszy mury

Fot. ilustracyjne: br Robert Binkowski

NO COMMENTS