Abp Gądecki: potrzebujemy w diecezjach szkół dla katechistów

Z apelem o tworzenie na poziomie diecezjalnym szkół kształcących świeckich katechistów, gotowych podjąć ewangelizację dorosłych, zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas Mszy św. transmitowanej przez Telewizję Polonia. – W Kościele istnieje bardzo wiele naglących spraw, ale sprawą najistotniejszą jest przekaz wiary – mówił abp Stanisław Gądecki.

0
690

Zdaniem metropolity poznańskiego o przekaz wiary powinny zadbać także świeckie osoby dorosłe. – Myśląc o zorganizowanej formie przekazu wiary skierowanego nie do dzieci i młodzieży, ale do osób dorosłych, łatwo zauważymy, że w wielu wspólnotach parafialnych zbyt łatwo zrezygnowaliśmy z formacji dorosłych lub jest ona realizowana tylko okazyjnie a nierzadko w sposób infantylny, przez co dorośli nie znajdują dla siebie potrzebnego wsparcia – podkreślił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski uważa, iż taka sytuacja doprowadziła do braku równowagi wyrażającej się w tym, że katecheza dorosłych nie jest przedmiotem stałej troski wspólnoty parafialnej w takim stopniu, jak jest nią katecheza dzieci i młodzieży.

– Tymczasem w środowisku rodzinnym to właśnie dorośli, ponieważ są rodzicami, stają się z natury i łaski pierwszymi i niezbędnymi katechetami swoich dzieci. W relacji do młodego pokolenia, które zwykle konfrontuje swoją wiarę z wiarą dorosłych, spełniają oni podstawową rolę wzorów – powiedział metropolita poznański.

Abp Gądecki w oparciu o własne doświadczenia proponuje, by kapłanom pomagali w ewangelizacji katechiści świeccy. – Przypatrując się doświadczeniu Kościołów w Ameryce Łacińskiej doszedłem do wniosku, że do tego potrzeba licznego grona katechistów świeckich, tj. świadków wiary, przygotowanych do pracy ewangelizacyjnej. Nie idzie tu o katechetów, którzy są przeznaczeni do pracy z dziećmi i młodzieżą. Idzie o katechistów, wezwanych do przekazywania wiary – podkreślił przewodniczący KEP.

– Z formacją katechistów wiąże się stworzenie na poziomie diecezjalnym Szkoły Katechistów, która byłaby zdolna przygotowywać dorosłych katechistów do ewangelizacji przynajmniej na jednym z trzech poziomów katechezy dorosłych, tj. w katechezie ewangelizacyjnej, uzupełniającej lub w katechezie stałej – zauważył abp Gądecki. Zdaniem metropolity poznańskiego dobrze uformowani katechiści powinni pamiętać, że są jednocześnie wychowawcami chrześcijańskimi, i dlatego przede wszystkim winni być świadkami wiary.

W archidiecezji poznańskiej Szkoła Katechistów działa od 2010 roku. Abp Gądecki w katedrze poznańskiej udzielił na zakończenie liturgii misji kanonicznej 36 nowym absolwentom szkoły, a 160 katechistom misja została przedłużona na kolejny rok.

Podczas 14-miesięcznej formacji, na którą składają się wykłady i praktyki w parafiach, kandydaci na katechistów przygotowują się m.in. do prowadzenia katechez dla rodziców i chrzestnych, katechez rodziców dzieci pierwszokomunijnych czy kandydatów do bierzmowania.

Szkoła Katechistów odwołuje się do różnych form katechezy dorosłych, tzw. katechezy systematycznej, sakramentalnej, okazjonalnej, do katechezy ewangelizacyjnej, do ewangelizacji przez wspólnotę, przez kulturę, do katechezy w ruchach religijnych i w stowarzyszeniach.

NO COMMENTS