Abp Gądecki: przez pryzmat miłość małżonków odczytywana jest każda inna miłość (Archiwum)

0
1719

Przypominamy fragment homilii abp. Stanisława Gądeckiego z 18 maja 2014 r. wygłoszonej w Katedrze Poznańskiej:

Miłość małżonków, którą rodzice promieniują na swoje potomstwo, staje się pierwszym i najważniejszym doświadczeniem, przez pryzmat którego odczytywana jest każda inna miłość. Dlatego małżonkowie, którzy wielkodusznie otwierają się na dar życia ofiarowanego im przez Boga powinni być otaczani wielkim szacunkiem. Rodzina bowiem, w której z woli Pana Boga i współpracującej z nią woli małżonków, znajdują pełne miłości przyjęcie liczni potomkowie, stanowi uprzywilejowane miejsce dla kształtowania zdrowych i silnych osobowości, otwartych na współpracę, wrażliwych na potrzeby innych, łatwiej odrzucających pokusy egoizmu i przedmiotowego traktowania bliźnich. Duża rodzina to także dar dla budowania aktywnej społeczności, jak pisał św. Jan Paweł II: „Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa” (FC, 42).

Przeczytaj treść homilii abp. Stanisława Gądeckiego z 18 maja 2014 r.

NO COMMENTS