Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

„Rodzina – Kościół domowy – jest podstawową przestrzenią życia Kościoła, szczególnie ze względu na jej decydującą rolę w chrześcijańskim wychowywaniu dzieci” – mówił abp Stanisław Gądecki w niedzielę 22 sierpnia w Górce Duchownej. Metropolita poznański przewodniczył uroczystościom patronalnym w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

W homilii przewodniczący KEP podkreślił, że „wierna, nierozerwalna i wyłączna więź, która łączy Chrystusa z Kościołem i która znajduje swój wyraz sakramentalny w Eucharystii, łączy się z pierwotną zasadą, według której mężczyzna powinien być złączony w sposób definitywny z jedną tylko kobietą i, na odwrót, ona z jednym tylko mężczyzną (por. Rdz 2,24; Mt 19,5)”.

Przekonywał, że wspólnota kościelna powinna wspierać rodziców w dziele ukazywania dzieciom sensu życia w Chrystusie i świadczenia o Nim. Zaznaczył, że przez wierność i jedność życia rodzinnego małżonkowie są dla swoich dzieci pierwszymi zwiastunami słowa Bożego, a Kościół powinien pomagać im we wdrażaniu dzieci do modlitwy w rodzinie, do słuchania słowa i znajomości Pisma Świętego.

Metropolita poznański zauważył, że współcześnie realizacja tego ideału małżeńskiego trafia na poważne przeszkody związane z fałszywym pojęciem wolności.

W opinii abp. Gądeckiego współczesny kult samowoli negatywnie wpływa na społeczeństwo.

„Przykładem tego zabijanie nienarodzonych, związek osób tej samej płci, dekryminalizacja prostytucji, wszechobecność pornografii. A jej najskrajniejszym przejawem jest demagogia transgenderowa. Jest ona ostatecznym skutkiem poglądu, iż nie powinno być żadnych ograniczeń i to nawet tych rozciągających się na granice natury i nauk biologicznych” – stwierdził przewodniczący KEP.

„Starożytność wiedziała, iż prawdziwa wolność nie jest tożsama z nieskrępowaną samowolą i możliwością spełniania wszelkich zachcianek. Takie pojmowanie wolności byłoby destrukcyjne tak dla jednostki, jak i dla społeczności. Społeczeństwo oparte na radykalnej samowoli skazane jest na upadek, ponieważ człowiek jest istotą społeczną” – zaznaczył abp Gądecki.

Metropolita poznański zwrócił uwagę, że „z prawdziwej wolności można korzystać jedynie w ramach ograniczeń wynikających z życia społecznego, a najważniejszym z tych ograniczeń jest rodzina, która daje dzieciom formację moralną”.

Abp Gądecki przekonywał, że „bez niej dziecko nie wyrośnie na osobę spójną moralnie, a bez takiej spójności ani ono samo, ani społeczność, w której żyje, nie osiągnie szczęścia”. Zdaniem przewodniczącego KEP, obecnie rzadko słyszy się o tym, co wymaga poświęcenia, a „zrodzenie i wychowanie dziecka jest najwyższą ofiarą ze swojego zdrowia, czasu, kariery, ambicji i sił”.

Przewodniczący KEP zwrócił też uwagę na bolesne sytuacje, w których znalazło się niemało wiernych, gdy po zawarciu sakramentu małżeństwa rozwiedli się i zawarli nowy związek. Zaznaczył, że pasterze „są zobowiązani dobrze rozeznawać różne sytuacje, aby w stosowny sposób wspierać duchowo wiernych, których to dotyczy”.

Abp Gądecki przypomniał również, że praktyką Kościoła, opartą na Piśmie Świętym (por. Mk 10,2-12) – „jest jednak niedopuszczanie do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, bo swoim stanem i sytuacją życiową obiektywnie zaprzeczają jedności w miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem, która wyraża się i realizuje w Eucharystii”.

Podkreślił, że osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki – pomimo ich sytuacji – nadal przynależą do Kościoła, „który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu pielęgnowania, na tyle, na ile to jest możliwe, chrześcijańskiego stylu życia poprzez uczestnictwo we Mszy św. (choć bez przyjmowania Komunii św.), w słuchaniu słowa Bożego, w adoracji eucharystycznej, modlitwie, uczestnictwie w życiu wspólnotowym, w szczerej rozmowie z kapłanem czy ojcem duchownym, w oddawaniu się czynnej miłości, dziełach pokuty oraz zaangażowaniu się w wychowanie dzieci”.

msz / KAI

Zobacz też: >>Omówienie z tekstem homilii

NO COMMENTS