W homilii metropolita poznański i przewodniczący episkopatu Polski przypomniał sylwetkę tego wielkiego męczennika. Zwrócił przy tym szczególną uwagę, że dzięki takim ludziom jak św. Wojciech w system wartości na naszym kontynencie na stałe wpisane zostały podstawy chrześcijańskie. Dlatego też dzisiejsza Europa nie może odcinać się od swoich korzeni.

Dzięki odwadze ludzi tego pokroju jak Wojciech, chrześcijaństwo przyniosło do Europy nowy system wartości, trudny do pogodzenia tak z filozofią grecką, jak i z rzymskim poczuciem sprawiedliwości. Nie przekreślając wcale innych wpływów, to przede wszystkim właśnie chrześcijaństwo, o wiele bardziej niż judaizm, hellenizm czy romanizm, ostatecznie ukształtowało duchowe oblicze Europy, wniosło do niej tego rodzaju treści, bez których trudno zrozumieć dzisiejszą Europę. Mur, który dzieli Europę, nie runie bez nawrotu do Ewangelii – mówił Jan Paweł II. Bez Chrystusa nie można bowiem budować trwałej jedności. Nie można też robić tego odcinając się od tych korzeni, w których wyrosły narody i kultury Europy, i od wielkiego bogactwa kultury duchowej minionych wieków -– powiedział abp Gądecki.