Abp Stanisław Gądecki laureatem nagrody im. ks. Radziszewskiego

29-10-2016
1705

Ostatni synod nie powiedział nic nowego na temat możliwości przyjmowania Komunii Świętej przez osoby po rozwodzie cywilnym – wspomniał abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski odebrał nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego, przyznaną przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Przewodniczący KEP odbiera nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego, KUL, Lublin, 28 X 2016 r.

Laudacje na cześć laureata wygłosił ks. dr hab. Tadeusz Guz. Zawarł w niej streszczenie dorobku naukowego przewodniczącego KEP jak i jego pracy duszpasterskiej. – Metropolita poznański jest uczonym wielkiego formatu. Świadczą o tym setki publikacji naukowych i duszpasterskich, popularyzujących dziedzictwo Kościoła i Polski – powiedział filozof.

W swoim wykładzie abp Gądecki podzielił się spostrzeżeniami na temat postulatów mówiących o problemach małżeństwa i rodziny, wyrażonych w adhortacji „Amoris laetitia”. Dokument jest zwieńczeniem ostatniego synodu, którego uczestnikiem był poznański hierarcha. Omawiając poszczególne punkty, zwracał uwagę na ich wymiar społeczny i kościelny.

Zdaniem przewodniczącego KEP do najważniejszych sugestii posynodalnego dokumentu należą: zmiana języka, jakim Kościół wypowiada się na tematy związane z seksualnością, odnowa przygotowania narzeczonych i stworzenie formacji małżonków, kształcenie seminarzystów do bycia duszpasterzami rodzin.

Prelegent odniósł się do tematów pobocznych synodu. Przypomniał, że wbrew oczekiwaniom niektórych grup, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz Kościoła „ostatni synod nie powiedział nic nowego na temat możliwości przyjmowania Komunii świętej przez osoby po rozwodzie cywilnym”. W kwestii dotyczącej osób o tendencjach homoseksualnych, synod wypowiedział się nie o nich samych, ale o ich rodzinach.

Nagroda im. księdza Idziego Radziszewskiego została ustanowiona przez Towarzystwo Naukowe KUL w 1974 r. Przyznaje się ją rokrocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Dotychczas laureatami byli m.in. prof. Władysław Tatarkiewicz, prof. Marian Plezia, prof. Irena Sławińska, ks. prof. Michał Heller, abp Józef Życiński i prof. Bogdan Chazan. W ubiegłym roku nagroda trafiła do prof. Andrzeja Półtawskiego.

dab / Lublin (KAI)