Apel w sprawie pomocy na rzecz poszkodowanych przez powódź na Bałkanach

23-05-2014

Warszawa, 23 maja 2014 roku.

1055

SEP – D/8.1.1-27

Eminencjo/Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie!

W odpowiedzi na słowa Papieża Franciszka, wyrażone na audiencji w dniu 21 maja br.,
którymi wezwał wiernych do pomocy poszkodowanym w powodzi na Bałkanach: “Zachęcam was do przyłączenia się do mojej modlitwy za ofiary i za wszystkie osoby dotknięte tym kataklizmem. (…) Niech naszym braciom nie zabraknie naszej solidarności i konkretnego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej” Caritas Polska, w imieniu Kościoła w naszej Ojczyźnie, już przeznaczyła na pomoc 20 tysięcy euro. Potrzeby są jednak o wiele większe.

Konkretne wsparcie poszkodowanym na Bałkanach wyraźmy w całej Polsce w niedzielę
8 czerwca br. przez pamięć w modlitwie oraz zbiórkę do puszek w kościołach, o ile Wasza Eminencja / Ekscelencja wyrazi na to zgodę.

Proszę, aby zebrane środki zostały przekazane zbiorczo przez kurie diecezjalne
(ewentualnie przez Caritas diecezjalne) w terminie do 16 czerwca br. na konto Caritas Polska:

77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem „powódź na Bałkanach”

Jednocześnie nie zaniedbujemy troski o poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczów
w Polsce.

Wyrażam wdzięczność za każdy gest miłosierdzia wobec poszkodowanych w powodzi
i za wsparcie w duchu chrześcijańskiej solidarności.

Łączę wyrazy szacunku i jedności w Panu

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP