Biskupi do rodzin: Świętujmy niedzielę!

21-12-2012

Niedziela to szansa dla zabieganej rodziny na spotkanie z Bogiem i między sobą. Biskupi w liście na Niedzielę Świętej Rodziny, przypadającą 30 grudnia, zachęcają do świętowania niedzieli i przekonują, że pomoże to zachować rodzinę od wielu niebezpieczeństw i niepewności.

1271

„W kontekście wiary, w niedzielę Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, pragniemy rozważyć prawdę o świętowaniu niedzieli” – piszą biskupi w liście pasterskim, który będzie odczytywany w kościołach 30 grudnia. Na wstępie zauważają, że „dojrzała wiara to nie tylko zbiór prawd czy obowiązków, ale przede wszystkim pełna miłości, rzeczywista relacja z żywym Bogiem, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie”. Stąd też przypominają prawdę o chrześcijańskim przeżywaniu Dnia Pańskiego.
„Nie banalizujmy niedzieli i nie ograniczajmy jej głębokiego sensu jedynie do dnia wolnego od pracy” – apelują biskupi. Zachęcają do głębszego przeżywania Dnia Pańskiego, a w ten sposób niedziela stanie się „szansą dla zabieganej rodziny (…) do bardziej intensywnego spotkania z Bogiem i między sobą”. „Odpowiedni strój, świąteczny posiłek, brak pośpiechu, czas wspólnego przebywania ze sobą ma pomóc poczuć smak innego świata, do którego zmierzamy w pielgrzymce wiary” – czytamy.

Jednym ze sposobów świętowania jest modlitwa przy stole i celebrowanie wspólnych posiłków. „Niech niedzielne obiady będą okazją, by z dziećmi odkrywać świat, opowiadać o swoich sukcesach i porażkach, a w ten sposób budować prawdziwą jedność w rodzinie” – proszą biskupi.

Jednocześnie wskazują, że prawdziwe świętowanie jest zawsze bezinteresowne i w łączności z drugimi. Stąd chrześcijańskie rodziny nie powinny spędzać niedzieli w centrach handlowych. Zaprzeczeniem świętowania jest też nadmierne spędzanie czasu przed telewizorem czy komputerem.

Biskupi przypominają, że sercem Dnia Pańskiego jest Eucharystia. Dodają też, że „przez udział w niedzielnej Eucharystii rodzina daje szczególne świadectwo jako Kościół domowy”. Za niezmiernie cenne uznają tradycję wspólnego czytania w niedzielę Pisma Świętego w rodzinie.

Świętowanie niedzieli powinno też rodzić konkretne postawy w życiu codziennym: otwarcie na drugiego człowieka, umiejętność niesienia pomocy, modlitwy za zmarłych.

„Uwierzcie, że jeżeli będziecie w Waszej rodzinie świętować niedzielę, to taki styl życia pomoże zachować Waszą rodzinę od wielu niebezpieczeństw i niepewności” – zapewniają biskupi. Zawierzają też wszystkich małżonków i wszystkie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.


 

Zobacz także:
List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny