Biskupi o pojednaniu, Roku Wiary i zarządzaniu finansami

26-08-2012
625

Wspólnym wysiłkiem udało się postawić drogowskaz nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli – napisali biskupi po spotkaniu Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze. Zapowiedzieli też odczytanie treści „Wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji” w parafiach.

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 26 sierpnia, biskupi biorą udział wraz z tysiącami wiernych w obchodach na Jasnej Górze. Przed centralną Eucharystią o godz. 11.00 poświęcili tablicę z tekstem Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Rada Biskupów Diecezjalnych obradowała w sobotę 25 sierpnia. Rozmowy biskupów skoncentrowane były wokół przesłania o pojednaniu narodów i dalszych etapów dialogu z Kościołem prawosławnym, nowej ewangelizacji i planach na Rok Wiary oraz instrukcji o zarządzaniu kościelnymi dobrami materialnymi.

W komunikacie po obradach biskupi zaznaczyli, że podpisane 17 sierpnia Przesłanie „otwiera nowy rozdział w relacjach między naszymi Kościołami i narodami”. Dodają, że droga pojednania Polaków i Rosjan wiedzie „nie poprzez spektakularne polityczne gesty, ale przez odkrywanie prawdy o trudnej przeszłości, przez gotowość do wzajemnego wybaczania sobie win i wezwanie do wspólnego dawania świadectwa Ewangelii, zwłaszcza wobec niełatwych współczesnych wyzwań”. Biskupi zapowiadają, że treść dokumentu będzie odczytywana we wszystkich kościołach w niedzielę 9 września.

Biskupi zapoznali się z kalendarium wydarzeń zaplanowanych przez Stolicę Apostolską i Kościół w Polsce z okazji Roku Wiary, który rozpocznie się 11 października. W lipcu w Kostrzynie nad Odrą odbył się I Kongres Nowej Ewangelizacji w Polsce. Biskupi przypominają to wydarzenie i słowa wypowiedziane przez abp. Rino Fisichellę, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji: „Kościół nie idzie drogą nowej ewangelizacji sprowokowany do tego sekularyzmem, ale nade wszystko dlatego, że chce być posłuszny i wierny słowu Pana Jezusa, który nakazał mu iść na cały świat i głosić Jego Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Rada Biskupów Diecezjalnych przyjęła instrukcję o zarządzaniu kościelnymi dobrami materialnymi. Przygotował ją zespół pod kierownictwem abp. Wiktora Skworca. Wskazówki te służą „właściwemu zarządzaniu dobrami materialnymi, które wyrastają z ofiarności wiernych i stanowią wspólne dobro Kościoła, umożliwiając wypełnianie jego misji ewangelizacyjnej”. Instrukcja uwzględnia normy Kodeksu Prawa Kanonicznego i prawa państwowego.

Biskupi dziękują pielgrzymom za świadectwo żywej wiary. Jak podało Biuro Prasowe Jasnej Góry, od 16 do 25 sierpnia na Jasną Górę dotarło 86 pielgrzymek pieszych. Podążało w nich 35 tys. 031 osób – o 4 tys. 425 pątników więcej niż w roku 2011. Od 2 maja br., czyli od początku sezonu pieszego pielgrzymowania, w 255 pieszych pielgrzymkach dotarło na Jasną Górę 138 tysięcy 285 osób.