Biskupi o ŚDM 2016: Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego spotkania

Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania z Jezusem jest misją nas wszystkich – czytamy w liście pasterskim o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. List jest zaproszeniem skierowanym do młodych ludzi oraz zachętą do włączenia się wszystkich ludzi dobrej woli w przygotowanie tego spotkania.

0
1154

Polscy biskupi zapraszają młodych przede wszystkim na spotkanie z Chrystusem. „Nie bójcie się, że w wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności. Kościół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla każdego znajdzie się w nim miejsce. Jesteście jego ważną częścią” – podkreślają.

Miejscem najbliższego spotkania młodych z całego świata z Ojcem Świętym Franciszkiem będzie Kraków. Tu – jak piszą biskupi – „bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym lekarstwem dla poranionych młodych serc”. Czas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. będzie dla Polaków szczególnie ważny również ze względu na przypadającą wówczas rocznicę 1050. Chrztu Polski.”Mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na ziemiach polskich” – czytamy w liście.

Zanim nastąpi główne spotkanie z Papieżem, odbędą się Dni w Diecezjach. Biskupi zwracają uwagę na to, że będzie to pierwsze zetknięcie młodzieży z całego świata z polską kulturą religijnością i gościnnością. Zaznaczają, że wszyscy jesteśmy gospodarzami Światowych Dni Młodzieży i podkreślają wagę przygotowań do tego wydarzenia. Zachęcają, by młodzi włączyli się w przygotowujące do tych dni programy duszpasterskie, m.in. w pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki Bożej. Proszą o zgłaszanie się do wolontariatu ŚDM oraz zapraszanie tam również tych, którzy być może są z dala od Chrystusa i Kościoła.

Biskupi zapraszają do współpracy w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży rodziców i wychowawców, katechetów i duszpasterzy, a także chorych i cierpiących oraz zgromadzenia zakonne i grupy modlitewne. Zachęcają do rozmów z młodymi, towarzyszenia im, dawania świadectwa życia, a także do modlitwy i ofiarowania cierpienia w intencji ŚDM. Proszą też wszystkich o „otwarcie w odpowiednim czasie swoich domów” dla przybywających młodych ludzi oraz o wsparcie materialne – „aby młodzi, którzy zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej gościnności i braterskich serc”.

List o przygotowaniach do ŚDM kończy się wezwaniem do Matki Bożej Miłosierdzia oraz patronów wydarzenia – św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny. Wezwania te stanowią część oficjalnej modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by wyznawać wiarę w Jezusa Chrystusa. List Episkopatu przypomina, że wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II, który – gdziekolwiek był – z ojcowską miłością wychodził na przeciw młodym ludziom. Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r., kiedy to Jan Paweł II wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. W 1991 r. takie spotkanie miało miejsce w Częstochowie.

Zobacz też:
Tekst listu pasterskiego
Strona Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016
Duchowe przygotowania do ŚDM
Rozmowa z abp. Józefem Michalikiem o genezie i przesłaniu Światowych Dni Młodzieży (rozmowa z 2011 r.)

Posłuchaj:
Rzecznik KEP o liście biskupów nt. przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.
 Zobacz


Modlitwa w intencji ŚDM 2016

„Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

 Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.

NO COMMENTS