Bp Eugeniusz Popowicz – nowym metropolitą greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej

07-11-2015

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abp. Jana Martyniaka z posługi arcybiskupa metropolity przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego i mianował arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim bp. Eugeniusza Mirosława Popowicza. Decyzję papieską ogłosiła 7 listopada w południe Nuncjatura Apostolska.

2073

„Dziękuję Bogu, że dał mi pracować z takim człowiekiem” powiedział przed rokiem w wywiadzie dla KAI nowo mianowany metropolita bp Eugeniusz Popowicz o abp. Janie Martyniaku, z którym współpracuje od 1996 roku. Dodał przy tym, że abp Martyniak to przede wszystkim ojciec Kościoła. Człowiek, który dał się poznać jako sprawiedliwy, dobry, kochający swoje dzieci ojciec. To jest człowiek modlitwy. Wszędzie, gdzie jest, modli się, czy to w samochodzie, czy na spacerze – mówił bp Popowicz o swoim poprzedniku, dodając, że abp Martyniak jest człowiekiem pogodnym, o dużym poczuciu humoru.

– To, co świadczy o przywiązaniu wiernych do swego pasterza, to sposób w jaki o nim mówią. Nikt nie powie arcybiskup czy metropolita, ale „nasz władyka”. Ludzie utożsamiają się z nim, „to jest nasz pasterz” – kontynuuje bp Popowicz, który przejmie obowiązki abp. Martyniaka.

DOKUMENT: KOMUNIKAT NUNCJATURY

Arcybiskup Eugeniusz Mirosław Popowicz urodził się 12 października 1961 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Dnia 14 października 1986 r. otrzymał święcenia diakonatu, a 17 października tego samego roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Mirosława Marusyna.

Po święceniach ks. Popowicz był wikariuszem w parafii Pasłęk i Elbląg. Po dwóch latach został skierowany na studia z zakresu wschodniego prawa kanonicznego w Instytucie Wschodnim w Rzymie (Pontificio Istituto Orientale), gdzie w 1993 r. uzyskał stopień doktora.

Po zakończeniu specjalizacji, na prośbę kard. Mirosława Lubacziwskiego, ks. Popowicz został skierowany do pracy na Ukrainie. Pracował w Metropolitalnym Sądzie Kościelnym, gdzie pełnił funkcję wikariusza sądowego. Jednocześnie wykładał w Seminarium Duchownym we Lwowie, Tarnopolu i we Lwowskiej Akademii Teologicznej.

W 1995 r. ks. mitrat dr Eugeniusz Mirosław Popowicz został mianowany proboszczem parafii greckokatolickich w Górowie Iławeckim i Lelkowie. Rok później, po nominacji ks. mitrata Teodora Majkowicza na biskupa diecezjalnego nowo utworzonej diecezji wrocławsko-gdańskiej, powierzono mu obowiązki proboszcza parafii katedralnej w Przemyślu i wikariusza generalnego archidiecezji przemysko-warszawskiej, obejmującej teren wschodniej części kraju od Wisły.

Ojciec Święty Franciszek 4 listopada 2013 r. mianował ks. mitrata dr. Eugeniusza Mirosława Popowicza biskupem pomocniczym archidiecezji przemysko-warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orreacelia. Jego chirotonia biskupia (konsekracja) miała miejsce  w archikatedrze greckokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu 21 grudnia 2013 r. Uroczystościom przewodniczył zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego patriarcha Światosław Szewczuk (zob. >>zdjęcia). Dewizą biskupią bp. Popowicza są słowa: Dominus illuminatio mea et salus mea (Pan światłem i zbawieniem moim).

Dnia 7 listopada br. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację abp. Jana Martyniaka z posługi arcybiskupa metropolity przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego i mianował arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim bp. Eugeniusza Mirosława Popowicza.

Abp Jan Martyniak, dotychczasowy arcybiskup metropolita przemysko-warszawski obrządku greckokatolickiego urodził się 20 czerwca 1939 r. w Spasie koło Starego Sambora (obwód lwowski Ukrainy). W 1946 r. w ramach akcji przesiedleńczej wraz z matką i braćmi został zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron i osiedlenia się we wsi Nowy Waliszów na Dolnym Śląsku. W 1958 r. rozpoczął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W roku 1964 przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Bolesława Kominka. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii rzymskokatolickiej pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, następnie został skierowany na studia do Rzymu, jednak po odmowie przez władze państwowe wydania mu paszportu, podjął studia z apologetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie kontynuował naukę w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego. W latach 1969-1970 był asystentem w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a w roku 1973 wykładał w gorzowskiej filii Akademii Teologii Katolickiej.

W 1974 r. ks. Jan Martyniak rozpoczął posługę w placówce duszpasterskiej obrządku greckokatolickiego w Legnicy, gdzie wkrótce został dziekanem. Dnia 22 grudnia 1981 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp powierzył mu funkcję Wikariusza Generalnego Wiernych Obrządku Greckokatolickiego dla Wikariatu Południowego.

20 lipca 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Jana Martyniaka biskupem tytularnym Vardimissany i biskupem pomocniczym Prymasa Polski, który był wówczas ordynariuszem dla wiernych obrządków wschodnich w Polsce. Sakrę biskupią ks. Martyniak otrzymał 16 września 1989 r. na Jasnej Górze. Jako dewizę biskupią obrał słowa: Preswiataja Bohorodyce, spasy nas (Najświętsza Bogarodzico, zbaw nas). Dnia 16 stycznia 1991 r. bp Jan Martyniak został ordynariuszem reaktywowanej po 45 latach Diecezji Przemyskiej Obrządku Greckokatolickiego.

31 maja 1996 r. Ojciec Święty mianował go arcybiskupem i metropolitą nowo utworzonej greckokatolickiej metropolii przemysko-warszawskiej. Ingres do archikatedry św. Jana Chrzciciela w Przemyślu miał miejsce 17 sierpnia 1996 r.

Z kart historii:

Od 1946 r. reżim komunistyczny doprowadził do likwidacji administracji kościelnej cerkwi greckokatolickiej w Polsce, dążąc do włączenia wiernych do Cerkwi prawosławnej. Dopiero w 1989 roku Kościół greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński) w Polsce otrzymał, po raz pierwszy od 1946 r. własnego biskupa. Został nim ks. mitrat Jan Martyniak, konsekrowany 16 października 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go 16 stycznia 1991 r. ordynariuszem greckokatolickiej diecezji przemyskiej. Od tego momentu zaczęto reaktywować jej urzędy, instytucje i sieć parafialną, która w odróżnieniu od okresu międzywojennego, objęła całe terytorium państwa polskiego.

W trosce o usprawnienie działalności duszpasterskiej w Kościele greckokatolickim 31 maja 1996 r. Stolica Apostolska podjęła decyzję o utworzeniu w Polsce greckokatolickiej prowincji kościelnej – metropolii przemysko-warszawskiej. W jej skład weszły dwie nowoutworzone jednostki administracyjne: archidiecezja przemysko-warszawska i diecezja wrocławsko-gdańska. Na czele metropolii stanął abp Jan Martyniak. Biskupem diecezji wrocławsko-gdańskiej jest obecnie bp Włodzimierz Juszczak.

Diecezja przemyska obrządku wschodniego obejmuje teren wschodniej części Polski od rzeki Wisły. Jej stolicą jest Przemyśl. Diecezja liczy 79 parafii i około 30 000 katolików. Na jej terenie posługuje 40 księży diecezjalnych, 11 księży zakonnych i ponad 80 sióstr zakonnych.

www.cerkiew.org / BP KEP

Zobacz też:

Kościół greckokatolicki – czym różni się od Kościoła rzymskokatolickiego?(odpowiada bp Włodzimierz Roman Juszczak OSBM, biskup wrocławsko-gdański Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego)

Strona internetowa Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Z wypowiedzi abp. Martyniaka dla BP KEP (nagrania wideo)