Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rodzina kształtuje najważniejsze postawy wobec życia. Prośmy Boga byśmy nie pozwolili sobie odebrać tego dobra i szczęścia, któremu na imię chrześcijańska, Boża i kochająca się rodzina – powiedział bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP w homilii wygłoszonej podczas uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy 31 sierpnia.

Biskup Miziński zwrócił uwagę na to, że ostatnio można zauważyć mnożące się naciski, zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa, których celem jest niszczenie naturalnego, tradycyjnego małżeństwa i rodziny, na których opiera się nasza cywilizacja.

Sekretarz Generalny Episkopatu zwrócił uwagę, iż działania te odwołując się do „praw człowieka”, do „tolerancji” dla odmienności oraz do „wolności” słowa i wyznania, próbują wręcz zmusić chrześcijan do postępowania i nauczania wbrew swoim odwiecznym przekonaniom religijnym, na których zbudowana jest cała cywilizacja zachodnia.

„Musimy dzisiaj, z miłością, ale zdecydowanie i głośno mówić o naszych prawach, nie możemy się dać zakrzyczeć przez innych. Mamy do spełnienia ważną misję, mamy stać niezłomnie na straży niezmiennych wartości i zbudowanej na nich cywilizacji, gdyż współczesne ideologie próbują zaprzeczyć tym wszystkim wartościom i wypaczyć ich znaczenie” – powiedział bp Miziński.

Przywołując ostatni dokument Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski bp Miziński przypomniał, iż „edukacja i wychowanie, czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2). (…) Konstytucja ustanawia ponadto zasadę, zgodnie z którą każdy może żądać ochrony dziecka przed demoralizacją (art. 72 ust. 1)”.

Sekretarz Generalny Episkopatu podkreślił, że rodzice, chcąc uchronić swe dzieci przed deprawacją, mogą składać specjalne oświadczenia w przedszkolach oraz innych placówkach wychowawczych, w których wyrażają swoja aprobatę bądź nie na udział ich dziecka w określonych zajęciach nieobowiązkowych.

Wezwał zgromadzonych do zaangażowania i przeciwstawiania się narzucanym światopoglądom. „To my, wyznawcy Chrystusa mamy zajmować jednoznaczne stanowisko w ważnych kwestiach tego świata, mamy być tu na ziemi zaczynem, a nie bezwolną masą bezkrytycznie przyjmującą ideową papkę wpajaną nam przez środowiska starające się kreować współczesną rzeczywistość. Nie możemy godzić się na paradoksy moralne, wypływające z subiektywnych ocen i ludzkiej słabości. Do tego zobowiązuje nas nasza wiara” – zaznaczył bp Miziński.

Uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy odbywają się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września. Są związane z przypadającym 8 września Świętem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz rocznicą koronacji koronami papieskimi cudownej figury Matki Bożej Kębelskiej 10 września 1978 r.

Podczas tegorocznych obchodów w sposób szczególny zawierzono opiece Matki Bożej Archidiecezję Lubelską, a zwłaszcza przygotowania do III Synodu Archidiecezji.

 BP KEP

 

Uroczystość ku czci Matki Bożej Kębelskiej, Wąwolnica, 1 IX 2019 r.