We włoskim mieście Chieti po raz czternasty zebrała się Międzynarodowa Komisja Mieszana ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołami Katolickim i Prawosławnym. W spotkaniu bierze udział bp Krzysztof Nitkiewicz z Polski. Tematem rozpoczętych 16 września obrad jest, podobnie jak przed dwoma laty w Ammanie, synodalność i prymat w służbie jedności Kościoła. Obrady potrwają do 22 września.

– Chodzi o dwie formy kierowania Kościołem. Dlatego wspólna refleksja jest ważnym krokiem na drodze do  jedności. Zachęca nas do tego Ojciec Święty Franciszek, mówiąc np. o potrzebie większej synodalności, która ma u nas wymiar raczej konsultatywny, w prawosławiu zaś decyzjonalny – powiedział bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu.

Obradom współprzewodniczą kard. Kurt Koch, stojący na czele Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i arcybiskup Telmesosu – Jan (Gecza) z Patriarchatu Konstantynopolskiego.

Oficjalny dialog teologiczny katolicko-prawosławny rozpoczął się formalnie po wizycie Jana Pawła II w Turcji w listopadzie 1979. Po jego rozmowie z ówczesnym patriarchą konstantynopolskim Dimitriosem postanowiono powołać wspólną komisję ds. prowadzenia dialogu, złożoną z 30 przedstawicieli katolickich i tyluż prawosławnych.

Po raz pierwszy zebrała się ona w dniach 29 maja-4 czerwca 1980 na greckich wyspach Patmos i Rodos. Ustalono wówczas m.in. tematykę rozmów i częstotliwość spotkań; odbywają się one na ogół co dwa lata na przemian w obiekcie katolickim i prawosławnym, a w latach, gdy nie obradują komisje, nieraz spotykają się podkomisje dla omówienia np. pojawiających się trudności; jedna z takich podkomisji obradowała w Opolu w czerwcu 1985 r.

KAI/BPKEP

NO COMMENTS