Budynek dotychczasowego Seminarium Polskiego przekazano Polskiej Misji Katolickiej

09-09-2013

9 września 2013 r.

1470

W dniu 9 września br. w Paryżu, odbyło się spotkanie, w czasie którego, zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski, miało miejsce przekazanie w zarząd Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, budynku dotychczasowego Seminarium Polskiego. W podpisaniu umowy z ramienia KEP uczestniczył kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Ekonomicznej KEP, bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP oraz ks. prał. Janusz Majda, Ekonom KEP. Z ramienia PMK we Francji, umowę z Konferencją Episkopatu Polski podpisał Rektor PMK we Francji, ks. Infułat Stanisław Jeż. Obecni byli także dotychczasowy rektor Seminarium Polskiego ks. prał. Józef Grzywaczewski oraz wiecerektor PMK w Paryżu ks. prał. Krystian Gawron. Wolą Konferencji Episkopatu Polski jest, aby dom dotychczasowego Seminarium Polskiego w Paryżu, służył odtąd potrzebom Polskiej Misji Katolickiej, która zobowiązała się w zamian udzielać w nim nadal miejsca 5 księżom studentom z Polski. Ufamy, że ta decyzja KEP, podjęta przez biskupów polskich, wobec braku uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania Seminarium Polskiego, przyczyni się z jednej strony do dalszego rozwoju polskiego duszpasterstwa emigracyjnego we Francji, z drugiej zaś jednocześnie zachowa dziedzictwo tej historycznej i zasłużonej dla Kościoła w Polsce edukacyjnej i formacyjnej placówki.