Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Prot. N. 156/20

DEKRET
w sprawie Mszy świętej na czas pandemii

                Nie ulękniesz się zarazy, co idzie w mroku (por. Ps 90, 5-6). Te słowa psalmisty to zaproszenie do okazania wielkiej ufności w wierną miłość Boga, który nigdy nie opuszcza Swego ludu w czasie próby.

W tych dniach, kiedy cały świat jest ciężko dotknięty wirusem Covid-19, do Kongregacji wpłynęły liczne prośby o możliwość odprawienia specjalnej Mszy świętej błagalnej w intencji ustąpienia pandemii.

Dlatego też Kongregacja ta, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego FRANCISZKA, zezwala na możliwość odprawiania Mszy świętej na czas pandemii, we wszystkie dni, z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, dni Oktawy Wielkanocnej, wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i Wielkiego Tygodnia (por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 374), przez cały czas trwania pandemii.

Do niniejszego Dekretu załącza się formularz mszalny.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 30 marca 2020 r.

Robert kard. Sarah
Prefekt

+ Arthur Roche
Arcybiskup Sekretarz

______________________
Formularz Mszy:
(>>plik do pobrania)

 W CZASIE PANDEMII

Tę Mszę można sprawować, zgodnie z rubrykami Mszy i Modlitw w różnych potrzebach, we wszystkie dni z wyjątkiem uroczystości oraz niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocy, dni Oktawy Wielkanocy, Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, Środy Popielcowej i dni Wielkiego Tygodnia.

 Antyfona na wejście

Por. Iz 53, 4

On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści.

 Kolekta

Wszechmogący wieczny Boże,  Ty jesteś najpewniejszą obroną w każdym niebezpieczeństwie i wysłuchujesz swoje dzieci wołające ufnie w utrapieniu,  + prosimy Cię, zmiłuj się łaskawie nad nami i daj wieczne życie zmarłym, pociechę płaczącym,  uzdrowienie chorym, pokój umierającym,  siłę tym, którzy poświęcają się w służbie zdrowia, ducha mądrości sprawującym władzę,  a nam odważnej życzliwości wobec wszystkich,  * abyśmy mogli wspólnie oddawać chwałę Twojemu świętemu imieniu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 Modlitwa nad darami

Prosimy Cię, Panie, przyjmij dar ofiarny, który w tych dniach zagrożenia Tobie składamy, * i spraw, aby dzięki Twojej wszechmocy stał się on dla nas źródłem uzdrowienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

5 Modlitwa eucharystyczna C z własną prefacją (Chrystus wzorem miłości).

 Antyfona na Komunię

Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

 Modlitwa po Komunii

Boże, od Ciebie przyjęliśmy lekarstwo życia wiecznego, * spraw, prosimy, abyśmy przez ten Sakrament mogli się radować pełnią niebiańskiego uzdrowienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 Modlitwa nad ludem

Boże, Obrońco ufających Tobie, + błogosław swój lud, wybawiaj, ochraniaj i prowadź, * aby wolny od grzechów i bezpieczny od nieprzyjaciela, zawsze  trwał w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 CZYTANIA

Można użyć czytań z Mszy w okresie trzęsienia ziemi:

 Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.2)

Lm 3, 17-26

Dobrze jest czekać w milczeniu ratunku od Pana

Pozbawiłeś mą duszę spokoju…

 Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.2)

Ps 80 (79), 2ac i 3b. 5-7 (R.: por. 4): Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

albo:

Pierwsze czytanie (LM VIII, nr 36.5)

Rz 8, 18-30 Ani śmierć, ani życie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga

Bracia: Jeżeli Bóg z nami…

Psalm responsoryjny (LM VIII, nr 36.4)

Ps 123 (122), 1b-2 (R.: 3a): Zmiłuj się, Panie, zmiłuj się nad nami.

Śpiew przed Ewangelią (LM VIII, nr 36.9)

Por. 2 Kor 1, 3b-4a

Błogosławiony Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym ucisku.

Ewangelia (LM VIII, nr 36.9)

Mk 4, 35-41 Kim On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się…