Gratulacje Sekretarza Generalnego KEP z okazji nadania Doktoratu Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu abp. Celestino Migliore

17-06-2015
0
2221

Warszawa, dnia 17 czerwca 2015 r.

Ekscelencjo,
Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie Nuncjuszu Apostolski,

z wielką radością przyjąłem wiadomość o nadaniu Księdzu Arcybiskupowi doktoratuhonoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Niestety, podjęte wcześniej zobowiązania – wynikające z pełnionej przeze mnie funkcji Sekretarza Generalnego KEP – uniemożliwiają mi uczestniczenie w uroczystości uhonorowania Waszej Ekscelencji najwyższym akademickim wyróżnieniem uczelni.

Nie mogąc osobiście wyrazić satysfakcji z tego powodu oraz złożyć gratulacji Laureatowi, czynię to drogą listową. Proszę o przyjęcie serdecznych życzeń wielu Bożych łask. Niech obfite błogosławieństwo wspiera Księdza Arcybiskupa w pełnieniu posługi tak ważnej nie tylko dla Kościoła w Polsce, papieskiej uczelni, ale i dla wielu środowisk gromadzących przedstawicieli religii, nauki oraz kultury w naszym kraju.

Sposób wykonywania przez Księdza Arcybiskupa posługi nuncjusza apostolskiego, którą prowadzi w imieniu Ojca Świętego, jest czytelnym znakiem życzliwości Waszej Ekscelencji dla naszego kraju oraz Kościoła w Polsce. Chyląc przed nią czoła, pragnę zapewnić o wielkiej wdzięczności, której niezaprzeczalnym wyrazem jest wyróżnienie nadane Arcybiskupowi Nuncjuszowi.

Zapewniam o duchowej łączności z Waszą Ekscelencją oraz ze wspólnotą akademicką Papieskiego Wydziału Teologicznego. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że jesteśmy zaszczyceni faktem, iż doktorat honoris causa uczelni przyjmie wybitna Osobowość, Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Polsce, znany i ceniony za gorliwą służbę i wierne oddanie Kościołowi.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Panu

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

_________________________________

Jego Ekscelencja
Najdostojniejszy
Ks. Abp Celestino MIGLIORE
Nuncjusz Apostolski w Polsce
Al. J.Ch. Szucha 12
00-582 WARSZAWA

NO COMMENTS